Uppdatering från ekoförsöket i Lovisa 10.7.21

14 juli, 2021

Uppdatering från ekoförsöket i Lovisa 10.7.21
– På ekofältet i Lovisa är det också torrt nu. Inget regn sedan vi behandlade det odlingstekniska försöket senast (24.6.) och pelletsen som spreds ut då ligger oberörd på ytan. Det var tänkt att det skulle tas växtprover för näringsämnesanalys från försökets olika försöksled men det skippades nu. Växterna kan inte ha tagit upp något av det som bara ligger torrt på ytan.
Vi gjorde dock en andra behandling i Led 5-6 med biostimulant/gödselmedel Aminosol 3l/ha.
Fältet är i begynnande axgång.

Vi gjorde en N-sensor mätning i alla fall i det odlingstekniska veteförsöket. Variationerna i kväveupptag varierar mer beroende av hur bra rutan lyckats och var de växer än med behandlingen. Vi gjorde också mätning i zonerna, och där ser man att vetezonerna i ”odlingstekniska ändan” har tagit upp kväve mycket bättre än vetezonerna i bortre ändan, och det är inte konstigt med tanke på att utfallet går i den bortre ändan av fältet och rutorna överlag sämre där. Också inom fältet stora variationer.
Kornet hade tagit upp kväve bra och såg tätt ut, medan havren är en stor besvikels i år. Vet inte varför rutorna är så dåliga, havre brukar nästan alltid växa bra!

Bilder från fältet 10.7.