Markkartering och NIR-analys från ekofälten 2023

22 augusti, 2023

Markkartering och NIR-analys från ekoförsöksfälten 2023

Som vanligt gjordes markkartering för våra ekoförsöksfält på våren, proverna togs i Lovisa 14.5. och i Ingå 15.6.
I år tog vi även en NIR-analys för båda platserna, resultaten hittas i sin helhet nedan.

Ovan markkarteringsresultat (eko paket), klicka på bilden för att göra den större.

Nedan lite bilder från Nir-rapporterna. Hela rapporterna kan ni ladda ner och kika på här:

Klicka på bilderna för att göra dem större!

Sammandrag NIR-analys Lovisa
______________
Sammandrag NIR-analys Ingå
______________
Jordartstriangel lovisa
Jordartstriangel Ingå

________________

Organiskt material Lovisa
Organiskt material Ingå

_________________

Strukturtriangel Lovisa
Strukturtriangel Ingå