Ekofältet i Ingå 8.6.21

16 juni, 2021

– Några bilder från ekofältet i Ingå från den 8.6.
På Västankvarn försöksgård har vi i sommar en praktikant som kommer att följa ekoförsöken lite noggrant. Sami är vuxenstuderande från Mustiala och själv ekoproducent, han har valt att göra sitt slutarbete om ekoförsöken vilket vi är mycket glada för!

På bilderna görs en första mätning med N-sensor i fältet. Med N-sensorn kan man se hur mycket kväve grödorna tagit upp, vi ska följa med de gödslade och icke gödslade veterutorna och upptaget där, men också se om vi kan få fram skillnad i kväveupptag mellan olika sorter i vete och havre. Intressant!

Man kan se att fältet är ojämnt i färg, det har nog att göra med de stora regnmängderna som kom efter sådden av rutorna. En del rutor har haft det lite för vått och alla har nog haft det lite kämpigt.