Kvävemätningar och insamling av växtprover i Ingå

24 juni, 2021

Resultat från kvävemätningar i Ingå 22.6.
– Hittills har det gjorts 3 st kvävemätningar i Ingå med N-sensor. Nedan presenteras resultat från de mätningarna. Vi tittar närmare på veteförsöket där två av de fyra upprepningarna är gödslade med Ekoväxt 8-3-5-3, 750 kg/ha (60 kg kväve/ha).
Fältet är fortfarande ojämt, i ena ändan av rutan kan vi ha stråskjutning medan andra ändan har uppnått flaggbladsstadiet.

Sami, som gör slutarbete om ekoförsöken, har gjort extra observationer av försökets och sorternas utveckling och den 21.6. togs dessutom växtprover från alla rutor. Växtproverna togs då vi hade uppnått växtstadie ”stråskjutning (BBCH 31) i försöket. Växtproverna vägs, och torkas innan de vägs igen. Tanken är att få fram sortskillnader i växtmassa i tidigt stadie hos sorterna. En ekoväxt borde ha snabb utveckling och så mycket växtmassa som möjligt för att bra konkurerar med ogräset. Bilder från provtagningen lite längre ner.

Kvävemätningar, resultat(klicka på diagrammet för att göra det större):

Bilder från fältet 16.6., andra N-sensor mätningen:

Bilder från fältet 21.6., insamling av växtprover.
Växtprover klipptes från varje ruta 2 x 50 cm. Sami tillsammans med några andra sommarjobbare på Västankvarn Försöksgård gjorde ett fint jobb!
Foto: Västankvarn Försöksgård/Sami Olenius

Bilder från fältet 22.6., tredje N-sensor mätningen.

Nu syns också effekten av Gasums rötrest som spreds på fältet inför sådd av vete kring våra försök. Närmast försöken, ca 1 såbredd är det inte gödslat, och där är vetet betydligt ljusare:

Vi testade med N-sensor också i vetefälten kring försöken(här har varit förfrukt bondböna) och på skiftet bredvid(förfrukt korn) 22.6.
Med tanke på hur stor skillnad det är visuellt mellan gödslat och ickegödslat kunde man tro att skillnaden i kväveupptag skulle varit större: