Rapport från det österbottniska gödselförsöket i ekohavre 2020

30 april, 2021

Rapport från det österbottniska gödselförsöket i ekohavre med organiska gödselmedel 2020

Ulrika Wikman, ProAgria Lantbrukssällskapet, har sammanställt en rapport från ekogödslingsförsöket i havre sommaren 2020 i Österbotten. Försöket var ett samarbete mellan Projekt EkoNu 3.0, ProAgria Lantbrukssällskapet, Ecolan Oy och Novarbo Oy.

Den långsiktiga målsättningen med försöken är att höja havre- och kornskördarna i eko. Säsongens målsättning var att informera ekoproducenter hur använda gödselmedel verkade. Informera och följa med hur gödslade havre- och kornbestånd skiljde sig till 0-rutan och till varandra. Samt informera om olika gödselslag- och -givors avkastning och övriga skörderesultatet.