EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 16/2021, TEMA Vall: Valldagar i Kronoby planeras strax innan midsommar

23 april, 2021

EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 16/2021, TEMA Vall: Valldagar i Kronoby planeras strax innan midsommar

Ekojordbrukaren Jan-Peter Brunell siktar på att kunna presentera resultat av sina nordösterbottniska vallodlingsförsök i samband med några valldagar vid hans anläggning i Kronoby 22-23 juni.

– Målet med de här vallodlingsförsöken är att hitta vettiga kombinationer och kvalitativa och näringsrika alternativ. Tanken är att kunna sprida matnyttig information till jordbrukare.

Vilka slags samhälleliga restriktioner som är aktuella i slutet av juni är tillsvidare ett frågetecken. Därför är det inte möjligt att ta ut någonting i förskott i fråga om större sociala tillställningar under sommarmånaderna. Jan-Peter Brunell siktar i varje fall på att kunna presentera en rad vallodlingsresultat i utomhusmiljö vid familjens jordbruk i samband med vallevenemanget med rubriken ”Vall, slamspridning och biogas” den 22-23 juni.

Evenemanget arrangeras av Agro Tech Nordic och tyska DLG i samarbete med Snellman och Jeppo Biogas. Brunell berättar att det är fråga om en tillställning som i hög grad kretsar kring konkret åker- och skördearbete.

Läs hela artikeln här: https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/valldagar-i-kronoby-planeras-strax-innan-midsommar

Läs mer om valldagarna i vår HÄNDELSEKALENDER