Analysresultat för Ekosortförsök i Gammelby 2014

20 november, 2014

Korn 2014

Skördarna från årets ekosortförsök i Gammelby är analyserade. Den utförligare försöksrapporten kommer senare under vintern men här presenteras nu åtminstone en första sammanställning av resultaten.

Analysen omfattar de vanliga kvalitetsanalyserna för respektive spannmålsslag:

  • Vete: Fukt, hektolitervikt, tusenkornvikt, protein samt falltal
  • Korn: Fukt, hektolitervikt, stärkelse, tusenkornvikt, protein samt maltkornssortering
  • Havre: Fukt, hektolitervikt, protein samt tusenkornvikt

Medelskördarna var betydligt lägre än ifjol för alla sädesslag. Medelskörd 2014 för vete 989 kg/ha, korn 1 389 kg/ha och havre 2 323  kg/ha.

Markkartering 2014

Under sommaren har vi följt med det lösliga markkvävet på försöksskiftet.

Bekanta dig med resultaten här: Analysresultat av ekosortförsöken i Gammelby_2014