Observationsskifte i Västnyland 2020, biokol

12 juni, 2020

Observationsskifte i Västnyland 2020, biokol
I sommar har vi också ett observationsförsök med biokol och ”svampgödsel” – Sobac Quaterna® Terra UAB hos ekoodlare Nina Långstedt på Krämars Gård i Svartå, Ingå.
Detta är ingen regelrätt försök utan behandlas som ett demoförsök i syfte att observera och väcka intresse för ”biostimulanter” som främjar markhälsa. Demot utförs i samarbete med och på initiativ av odlaren, vi tackar Nina för det!

(biostimulantförsök) Biokol- och svampgödseldemo i ekologisk odling, Västnyland 2020-2021

Försöksvärd: ekoproducent Nina Långstedt, Ingå
Start: våren 2020  
Demoförsökets målsättningar:   Informera och följa med hur odlingsväxten ”gödslad” med biokol och ”svampgödsel” skiljer sig till 0-rutan och till varandra. Samt informera om olika övriga skörderesultatet.

Försöksplats: Krämars Gård, Svartå. Basskiftet Sandarna.
Odlingshistoria:  2018 – bovete, 2019 – spannmål, 2020 – ärter
Markkartering se fil:

Försöksrutornas storlek:  5×5 m, obs endast 1 ruta/försöksled
Försöksled:

  1. 0-ruta
  2. Biokol 10 ton/ha, laddad med vatten
  3. Biokol 10 ton/ha, laddad med kompostvatten
  4. Biokol 10 ton/ha, laddad med kompostvatten + Sobac Quaterna 100 kg/ha (pelleterad ”svampgödsel”)
  5. Sobac Quaterna 100 kg/ha

Fakta om de biostimulanter som används:

Biokol – Carbofex Biohiili, sprids 10 ton/ha(torrt). http://www.carbofex.fi/
Biokolen ska ”laddas” innan den sätts i jorden, endera med vatten eller t.ex. kompostvatten (går också att blanda ner direkt i flytgödselbrunnen).

Nina skriver såhär på sin blogg: ”När kolen väl är laddad och nervänd i jorden fungerar den lite som en svamp som avger och upptar näring och vatten efter behov. Risken för läckage av näringsämnen till vattendrag minskar och grödan man odlar blir mindre torkkänslig. I svenska försök har man sett den bästa effekten i sandjord. Med tanke på att biokolen bryts ner väldigt långsamt skulle det vara intressant att följa upp effekterna över en längre tid.”
Läs mer i Ninas blogg Sense of Humus

”Svampgödsel” – Sobac Quaterna® Terra UAB, sprids 100 kg/ha
Pelleterad ”svampgödsel”, ett preparat som Nina fått tips om under en kurs i regenerativa odlingsmetoder. Pelletsen innehåller olika former av svampsporer/mikroorganismer och melass som ska gynna mikrolivet i marken och hjälpa plantorna att ta upp näring/förvandla näringen till växttillgänglig form. Från pelletsen ska svamparna börja spridas och bilda hyfer. Enligt uppgift ska det kunna leda till högre skördar. Preparatet används i Tyskland och Danmark också av konventionella bönder, istället för annan gödning/eller minskning av gödselgivorna. Det heter Quaterna® Terra UAB och det går att läsa mera om det här: https://sobac.de/quaterna-terra-uab/?lang=en&cn-reloaded=1

Nedan bilder från spridningen av biokol (Foto, Nina Långstedt).
Biokolen spreds den 3.5 på ytan, för att sedan plöjas ner.
Ärter Hulda såddes den 5.5. på hela skiftet.

EkoNu besökte fältet 9.6. och då såg det ut såhär.
Sedan sådden är ärterna ogräsharvade 2 gg och andra gången såddes det in en mångsidig fånggröda i ärterna (alla rutor, hela skiftet behandlades likadant).

Sobac spreds några dagar senare, det doftar sött av melassen som den innehåller och ser ut som annan pelleterad ekogödsel.