Bilder från gödslingsförsöken i Korsholm 22.6.2020

22 juni, 2020

Bilder från gödslingsförsöken i Korsholm 22.6.2020

Ulrika Wikman från ProAgria Lantbrukssällskapet besökte ekofälten i Korsholm igen den 22.6., då räknades även planttäthet på skiftet.

Nedan bilder från dagen, längre ner även från kornåkern med vinass.
Ruta 1, ingen gödsling (rutan går nu tydligt att skilja ur från de övriga rutorna):

Ruta 2, Novarbo:

Ruta 3, Ecolan 10:

Ruta 4, Ecolan 8:

Kornåkern, Mitja+insådd, med vinass. Beståndet såg fint och jämnt ut, nollrutan kan inte urskiljas. Fältet är ogräsharvat, och då har också insådden med vallfrö skett.