Bilder från ekosortförsöksfältet 10.6. och 14.6.19

17 juni, 2019

Bilder från ekosortförsöksfältet 10.6. och 14.6.19

Det syns fortfarande tydligt i fältet var växterna lidit av för mycket vatten, speciellt kornet är ljust och bladtopparna ställvis riktigt gula. Rutorna ojämna (färg och längdmässing) då alla körspår (från t.ex. harvningen innan sådd) syns i fältet. Dessutom syns det tydligt i svackorna att det ifjol varit problem med kvickrot. Fältet är vårplöjt, tvärs över våra rutor, och det syns nu där kvickroten kommer upp så att säga mellan plogtiltorna i ”fina” rader. Samma fenomen syns i bondens vete, men där har vetet haft bra försprång till kvickroten då det såddes bara några dagar efter plöjningen gjordes.
Sedan senaste observation 4.6. har det fallit ytterligare ca 12 mm regn i Lovisa.

Bilder 10.6.19 (klicka på bilderna för att göra dem större):

Först bilderna är tagna ”tvärs över” ekofältet där man ser kvickroten komma i rader, på sista bilden ser man samma fenomen i bondens vete.
 

 

KORN:

 

 

Kornet har drabbats värst av vätan, rutorna är i en svacka och i körspåren ser man att det är fuktigt.

HAVRE:

 

 

VÅRVETE:

 

 

LANTSORTER:

 

————————————————-

Bilder 14.6.19:

Mellan den 10.6. och den 14.6. har det inte regnat mer än 0,4 mm i Lovisa (Stor Sarvlaks, där NSLs väderstation finns)
KORN:

 

 

HAVRE:

 

VÅRVETE:

 

 

LANTSORTER: