Ingen skörd togs av ekorutorna i Lovisa 2021

10 september, 2021

Vi har tråkiga nyheter att dela med er, vårt ekoförsöksfält i Lovisa skördades inte alls i höst. Situationen på ekofältet speglar bra den utmanande växtodlingssäsongen som vi har bakom oss. Beslutet togs tillsammans med Försöksledare Patrik Erlund på NSL Försök (tidigare Västankvarn Försöksgård). Eftersom fältet var så ojämnt konstaterade vi att det blir mycket svårt att dra några säkra slutser av resultaten.

Fältet var redan från start ojämnt och sommarens torka hjälpte inte upp situationen. Sådden var sen, vilket i sig inte är ett problem, men den skedde efter de kraftiga regnen i slutet av maj (sådd 6.6.21) och bruket var inte det bästa. Vår försökssåmaskin är inte lämpad för dåligt bruk, så jordan drogs ihop av billarna och sådden var utmanande. Detta nämnde vi redan om i ett tidigare inlägg (www.ekonu.fi/ekologiska-forsok-i-lovisa-sadd-6-6-21/). Uppkomsten var fin där som det kom plantor, men många rutor var ojämna redan i detta skede. Ett gammalt igensatt utfall löpte genom ungefär halva försöksfältet, och också det gjorde sitt för ojämna rutor.

Försommarens hetta och torka plågade säden som inte hade haft så lång tid att etablera sig. Grödorna blev stressade och gick tidigt i ax, med väldigt kort strå. Senare mot hösten då regnen kom sköt säden nya sidoskott (i många rutor riktigt fina långa ax!), och hela fältet blev en blandning av både gröna och halvmogna ax. Vi fick på slutet också problem med vilt som betade av det lilla som fanns att tröska, och det gjorde att rutorna blev ännu ojämnare!

Själv är jag förvånad över hur dåligt speciellt havren klarade sig i sommar, även i våra ekoförsök i Täkter sågs samma fenomen och överallt runtom på fälten i Nyland. Konventionella som ekologiska odlare hade alla samma problem, mycket grönskott och med låga hektolitervikter som följd.
I försöket i Lovisa hade vi tvåradskorn som såg riktigt hyfasde ut med långa ax, medan flerradskornen inte alls klarade sig i år! De små axen lämnade halft in i bladslidan och kom aldrig helt ut, och ståna var mycket korta. Grönaxen i kornrutorna såg betydligt bättre ut, men vad gör man med dem då man ska skörda och de ännu är helt gröna!?

Nu sätter vi säsongen bakom oss och siktar frammåt, bättre lycka nästa år!

Nedan lite samlade bilder från ekofältet i Lovisa:

13.9.2021

.

Bilder 27 och 29.9.21 – här har vi tagit beslutet att inte skörda ekorutorna i Lovisa. Kornrutorna ser på håll riktigt fina ut, men det är för att de är snabba och bra på att sätta sidoskott som nu växer för fullt! Viltskadrna började här redan vara omfattande, speciellt i havren.

.

Stefans ärter var också ojämna, hela säsongen har vi haft goda, passligt mognadde ärter att äta av, men för bonden är det inte roligt då det ser ut såhär på fältet…