Ekologiska försök i Lovisa, sådd 6.6.21

14 juni, 2021

Ekologiska försök i Lovisa, sådd 6.6.21
– Våra ekoförsök i Lovisa fortsätter som tidigare hos ekoodlare Stefan Widlund i Påvalsby. Vårens sådd blev rekordsen pga ostadigt(regnigt) väder hela maj månad. I Lovisa följer vi samma upplägg som tidigare, med sortförsök i havre, vårvete och korn samt demoförsök med gamla lantsorter. Det odlingstekniska försöket fortsätter i vårvete, och i sommar utvidgas det till 11 st försöksled.

Sådden skedde sent, 6.6., men åkern var ännu på gränsen till för fuktig. Grovt bruk och lite växtrester på utan gjorde sådden med NSLs försökssåmaskin med släpbillar krånglig. Maskinen drog ihop jord och nästan mellan varje ruta fick vi lyfta upp maskinen för att släppa igenom klimpar och jordmassor. Förfrukten är höstvete, skiftet inte plöjt utan bearbetet med kultivator/harv på våren.

Åskan gick runt oss hela dagen, men endast några droppar fick vi på oss. Alla frön kom i varja fall i marken och nu hoppas vi på en varm och fin sommar med lagom mycket nederbörd. 😀

Ekofältet i Lovisa 2021. Man kör förbi fjolårets försöksplats genom en liten skogsdunge till årets försöksfält :

Såkarta Lovisa 2021 (klicka på bilden för att göra den större) :

Markkartering 6.6.21 :

Bilder från sådden 6.6.21:

Våra försöksrutor vältades 9.6. och bilderna är från 14.6. (foto Bodil Lindqvist, NSL)
Regn har det kommit i ett par repriser efter sådd, i år har vi en regnmätare vid försöken som säkert räcker till..