Förberedelser inför sådd

24 april, 2014

VästankvarnFörsöksgårdLogo

Just nu är förberedelserna inför sådd av våra ekosortförsök i full gång!

De flesta utsäden har anlänt till Västankvarn Försöksgård och nu väntar vi bara på såkartorna och fint bruk ute på åkern!

Idag anlände också några äldre ”lantsorter” till våra sortförsök. De har varit med tidigare, första året vi hade ekosortförsök, men ifjol kunde vi inte få tag i utsäde så de lämnades då tyvärr bort. Många har frågat och tyckt att det varit intressant för jämförelsens skull med äldre sorter i försöket och nu är vi glada över att kunna ha några sådana med i årets försök igen.

Här följer några bilder från de senaste dagarnas förberedelser:

När utsädet anlänt till Försöksgården vägs det upp i små påsar, en för varje försöksruta.

När utsädet anlänt till Försöksgården vägs det upp i små påsar, en för varje försöksruta.

Våg

Många påsar blir det!

Många påsar blir det!

Alla påsar innehåller olika mängd, mängden räknas ut enligt tusenkornvikt och grobarhet för att man ska få lika många grobara kärnor/ha av varje sort.  =C på Demonstrant betecknar att den fungerar som mätare i veteförsöket. I allmänhet väljer man en sort till mätare som är välkänd och odlas mycket på gårdarna.

Alla påsar innehåller olika mängd, mängden räknas ut enligt tusenkornvikt och grobarhet för att man ska få lika många grobara kärnor/ha av varje sort.
=C på Demonstrant betecknar att den fungerar som mätare i veteförsöket. I allmänhet väljer man en sort till mätare som är välkänd och odlas mycket ute på gårdarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del utsäde skickas vidare till våra samarbetspartners på Åland och ProAgria. Även i år kommer vi att ha nära samarbete med Ålands Försöksstation och synkronisera våra ekosortförsök ännu bättre.
Finska ProAgria har också ekosortförsök (för första gången i år) på ytterligare två platser i landet, en i Egentliga Finland och en i Södra Österbotten. Detta ger oss fyra försök att jämföra resultaten mellan och säkrare resultat! Alla fyra försök är synkroniserade, innehåller samma sorter och ska anläggas och följas upp på samma sätt.

 

Färdigpackade påsar väntar på leverans. Dubbla påsar, först plast och sedan papper, det är viktigt att påsarna hålls hela så att olika sorter inte blandas med varandra.

Färdigpackade påsar väntar på leverans. Dubbla påsar, först plast och sedan papper, det är viktigt att påsarna hålls hela så att olika sorter inte blandas med varandra.

Tung låda klar för posten.

Tung låda klar för posten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lantsorterna vete Pika, havre Osmo och Korn Halikon Ohra anlände idag från Boreal Växtförädling Ab. Detta är vi glada för eftersom ett av syftena med ekosortförsöken från början var att jämföra hur äldre sorter klarar sig i jämförelse med våra nutida handelssorter i ekologisk odling.

 

Lantsorter från Boreal anlände idag

Lantsorter från Boreal anlände idag
.

En av varje sädesslag som ingår i våra sortförsök

En av varje sädesslag som ingår i våra sortförsök
.
.
.
.
.

 

 

Osmo havren är svart, och det är meningen! Svart havre skiljer sig inte nämnvärt från gul havre annat än till färgen.

Osmo havren är svart, och det är meningen! Svart havre skiljer sig inte nämnvärt från gul havre annat än till färgen.