”Småskalig ekologisk matproduktion – som får pengarna att växa!”

8 augusti, 2014

Eko

I måndags 4.8. deltog Micaela och Thomas från EkoNu! i seminariet ”Småskalig ekologisk matproduktion – som får pengarna att växa!” vid Stockholms Universitet i Sverige.

En av huvudföreläsarna var Joel Salatin från Polyface Farms (USA), internationellt känd bonde som Tidningen Time har kallat för ”världens bästa bonde”. Polyface Farms är inte certifierad ekologisk, men odlas och drivs enligt ekologiska grunder.

WP_20140804_13_32_53_Pro

Joel här på bild med Thomas =>

Dagens andra huvudföreläsare var Darren Doherty (Australien) som är en permakultur guru som åker världen runt för att hjälpa folk mångfaldiga sin odlingsproduktivitet.

 

En annan finlandssvensk som deltog i seminariet tillsammans med oss var Ulrika Grönvik, Projektledare för Västankvarn –en västnyländsk matkälla. Nedan följer den artikel som Ulrika skrev till Landsbygdens Folk (Nr 33/2014) efter seminariet.

Joel Salatin i Stockholm: Råd och rön av världskänd bonde

Text: Ulrika Grönvik

Joel Salatin är amerikanen som utnämndes till världens mest innovativa bonde av tidningen Time Magazine. Nyligen besökte han Stockholms Universitet och över hundra passionerade odlare och matintresserade var idel öra.

Salatin är internationellt känd producent och hans gård är sensationellt lönsam tack vare innovativa produktionsmetoder och fungerande direktförsäljningssystem.

Rubriken för seminariet där bland annat Salatin deltog  var ”Småskalig ekologisk matproduktion som får pengarna att växa”.

Salatins gård Polyface Farms ligger i Virginia i USA och totalarealen är 200 hektar, därtill arrenderar han ytterligare 600 hektar . På gården stöder och inspirerar man nästa generations producenter till hållbar och hälsosam matproduktion.

Salatins kungstanke är att det går att producera hälsosam mat och samtidigt förbättra marken och ekosystemet, djuren behandlas väl och produktionens beroende av fossil energi minskar och producenterna får god utkomst på sin verksamhet.

Vid djurhållningen utnyttjar man på Polyface Farms ett rotationssystem där djuren flyttar på sig och gör arbetet. Till exempel mockas ladugården inte vintertid utan det fylls på med halm och flis som absorberar dyngan. Korna packar massan till så att den blir kompakt och syrefri och nedbrytningen blir därmed utan stank.

På våren släpps korna ut på bete och grisarna får komma in i ladugården och böka efter majskorn som lagts i ströbädden. Grisarna gör arbetet med att luckra upp och lufta massan som efter ett tillägga av aska är färdig prima kompost att sprida ut på odlingsmarker. Efter tömning får hönor komma in och sanera utrymmet på patogener och parasiter. På betesmarkerna gäller likaså djur-rotation. Efter att nötkreaturen betat gräs kommer hönsen in och pickar fluglarver och som biprodukt av denna sanering kommer ägg. Djuren flyttas ständigt mellan olika fållor på betesmarkerna. Belastningen av jordmånen blir jämnare fördelad då gödseln sprids jämnare ut och inte samlas på ett och samma ställe.

Enligt Salatin betyder det här förflyttningssystemet att djuren kan beta fem gånger mer jämfört med konventionell djurhållning. Hela systemet på Polyface Farms bygger på portabel infrastruktur och mångsidig användning av redskap och byggnader.  Djuren betar 1-2 dagar i hagen varefter de förflyttas till följande bete.

Vintertid används gårdens tunnel-växthus som grisstia med en upphöjd inredning bestående av bord för hönor. När djuren flyttar ut på våren används växthuset för produktion av tomater. Med dessa metoder uppnår Salatin på Polyface Farms lönsamhet i verksamheten; satsar han 50 cent får han en dollar tillbaka medan andra amerikanska bönder satsar 4 dollar och får en dollar tillbaka. Det verkliga värdet i hans verksamhet ligger i satsningar på ledarskap och information.

Darren Doherty från Australien driver företaget Regrarians tillsammans med sin hustru Lisa Heenan, Heenan-Doherty arbetar med att designa, utveckla och utbilda regenerativ jordbruksproduktion och boende. Plattformen de byggt upp för denna återuppbyggnads- eller förnyelseproduktionsinriktning tar i bektande alla aspekter som inverkar på ett komplext och gårdsspecifikt sätt. Förutom utgångspunkterna klimat, geografi, vatten, infrastruktur, skog och jordmån poängteras även marknadsföring och energi.  Ett mer känt begrepp är permakultur som innebär helhetslösningar på de miljö- och klimatproblem som det moderna samhället håler på att drunkna i. Permakultur är ett verktyg för omsorg om jorden och människor samt rättvis fördelning.

Dagen avslutades med en presentation av framgångsrika och innovativa matproducenter samt en grupp av så kallade förändringsagenter. Föreläsningarna organiserades av Stuart Pledger och Monica Mohlin tillsammans med organisationer som Stödförening Omställning Sverige, Ekobyarnas Riksorganisation ERO och AVIVA Aquaponics.

Deltagarna var både innovativa producenter och sådana som hade ambitioner att börja producera. Den finlandssvenska delegationen bestod av EkoNu! projektets medarbetare Micaela Ström och Thomas Snellman, miljöpristagare Fredrik von Limburg Stirum, Koskis Gård och projektledare Ulrika Grönvik, Västankvarn en västnyländsk matkälla. Thomas Snellman presenterade REKO-modellen för publiken, informationen diskuterades ivrigt efteråt och många nya kontakter knöts.

Besök Polyface FarmsDarren Doherty för mer info!

 

Darren Doherty

Darren Doherty

Joel Salatin. Enkla byggnader vs. dyra byggnader

Joel Salatin. Enkla byggnader vs. dyra byggnader

Joel Salatin. På Polyface utnyttjas t.ex. växthus till djurhus på vintern. Grisar och höns går i våningar tillsammans, och på våren planteras i de tomma vöxthusen tomater som får ta tillvara näringen som djuren lämnat kvar...

Joel Salatin. På Polyface utnyttjas t.ex. växthus till djurhus på vintern. Grisar och höns går i våningar tillsammans, och på våren planteras i de tomma vöxthusen tomater som får ta tillvara näringen som djuren lämnat kvar…