Ekosortförsöken analyserade

21 oktober, 2013

Här tas falltalet på vete. Falltal är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna för brödsäd och mäter spannmålens groningsgrad. Minimifalltalet är 60 och som bäst kan det vara till och med en bit över 400. I kvalitetsprissättningen av brödsäd skall falltalet för vete till grundpris vara minst 180.

Här tas falltalet på vete. Falltal är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna för brödsäd och mäter spannmålens groningsgrad. Minimifalltalet är 60 och som bäst kan det vara till och med en bit över 400. I kvalitetsprissättningen av brödsäd skall falltalet för vete till grundpris vara minst 180 (Evira 2013). Foto NSL

Skördarna från årets ekosortförsök i Gammelby är analyserade. Den utförligare försöksrapporten kommer senare under vintern men här presenteras nu åtminstone en första sammanställning av resultaten.

Analysen omfattar de vanliga kvalitetsanalyserna för respektive spannmålsslag:

  • Vete: Fukt, hektolitervikt, tusenkornvikt, protein samt falltal
  • Korn: Fukt, hektolitervikt, stärkelse, tusenkornvikt, protein samt maltkornssortering
  • Havre: Fukt, hektolitervikt, protein samt tusenkornvikt

Medelskördarna var högre än ifjol för alla sädesslag. Medelskörd 2013 för vete 2 027 kg/ha, korn 2 212 kg/ha och havre 3 519 kg/ha.

Bekanta dig med resultaten här: Analyser av ekosortförsöken i Gammelby 2013

 

Maltkornssortering

Maltkornssortering (foto NSL)