EkoNu! introducerar REKO-modellen för Nyländska producenter 7.11. i Ekenäs!

16 oktober, 2013

Bästa producent, livsmedelsförädlare och landsbygdsutvecklare !RekoBraMat

Är ni intresserad av direktförsäljning utan mellanhänder?

Kom då med på ett diskussionstillfälle på Yrkeshögskolan Novia, Ekenäs den 7 november. Detta första infotillfälle i Nyland arrangeras av EkoNu! tillsammans med Bra Mat i Västnyland.

Tillfället inleds med att ekoproducent Thomas Snellman från projekt EkoNu! presenterar den ursprungliga franska modellen och hur REKO-modellen har fungerat i praktiken senaste sommar i Jakobstad och Vasa.
Mer info i händelsekalendern.

Detta infotillfälle riktar sig främst till producenter. Konsumenter bjuds senare in till ett annat info-tillfälle om intresset från producenternas  sida visar sig vara tillräckligt stort. Inga produkter – ingen Reko-ring, producenterna är kärnan som konsumenterna sedan bygger på.

 

 

Anmälningar senast 5.11.2013 till

Micaela Ström, micaela.strom@nsl.fi eller tfn 044-380 7771

eller

Ann-Louise Erlund, ann-louise.erlund@novia.fi eller tfn 044-799 8406

 

Välkomna !