• 21mars

  Rotogräsdagar – föreläsningsmaterial & VIDEO, Per Ståhl från Hushållningssällskapet Östergötland, Sverige

  Mindre

  EkoNu! ordnade tillsammans med Lantbrukssällskapet rotogräsdagar i Vasa och Esbo 23-24.1. med föreläsare Per Ståhl från Hushållningssällskapet Östergötland i Sverige. Per’s föreläsning filmades i Vasa av projektet Boden; se hela föreläsningen här: Bekämpning av rotogräs Per har en lång erfarenhet som ekorådgivare och han har jobbat mycket med forskning och utveckling i ekologisk produktion. Hushållningssällskapen i […]

  mer info...
 • 18mars

  Ekotankesmedjan 7.4.2017

  Ekotankesmedjans program; se bifogad länk http://www.ekonu.fi/events/ekotankesmedja-2017/

  mer info...
 • 13mars

  Rapporter från våra EkoTankesmedjor 2011-2016

  WP_20150209_11_00_57_Pro

  Ekotankesmedjan är en endagstillställning som ordnas av projekt EkoNu! i samarbete med SLC och är ett populärt återkommande evenemang som sammanför ekoodlare och ekointresserade från alla delar av Svenskfinland. Rapporter från våra EkoTankesmedjor 2011-2016:   Ekotankesmedja 1.4.2016, Campus Kungsgården, Gamla Vasa. Ekotankesmedja 2016 – Resumé från dagen innehållande föreläsningsmaterial och bilder. Ekotankesmedja 10.2.2015, Laurea Alberga, Esbo […]

  mer info...
 • 27februari

  Bördighet på ekogården – föreläsningsmaterial och video från Närpes 1.12.2016.

  Ulrika mindre

  Den 1.12.2016 arrangerade projektet EkoNu! en näringsföreläsning kring bördighet på ekogårdar. Ulrika Wikman, ekoväxtodlingsrådgivare vid Pro Agria Lantbrukssällskapet pratar om kvävetillgången i marken. Efter henne berättar Mathias Weckström om hur han jobbar som ekojordbrukare på Pargas Gård i Raseborg. Tillfället hölls vid Yrkesakademin i Österbottens enhet i Närpes. Nedan dagens föreläsningsmaterial: Ulrika Wikman – Näringshushållningen i […]

  mer info...
 • 22februari

  Föreläsningsmaterial, ekoinfo i Pargas 21.2.

  WP_20170221_11_24_38_Rich Mindre

  I tisdags (21.2.) ordande vi tillsammans med SLC Åboland ett infotillfälle i Pargas om ekologisk produktion för nya och existerande ekoproducenter i Åboland. Dagen besöktes av drygt 20 intresserade deltagare. Nedan följer föreläsningsmaterialet från dagens presentationer: Ekoförbindelse och ekogranskning – Egentliga Finlands NTM central, Erkki Aro, miljöagrolog & Eila Strang, miljöagrolog: – Ekologisk odling och ersättning för […]

  mer info...
 • 10februari

  EkoNu artikel i LF 6/2017: ”Robin Eriksson satsar på flergrenad ekologisk produktion i Vexala”

  Mindre

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 6/2017: ”Robin Eriksson satsar på flergrenad ekologisk produktion i Vexala” & ”Ekomentorskap ett alternativ till rådgivning”   Artiklarna i pdf-format här: Robin Eriksson satsar på flergrenad ekologisk produktion i Vexala, LF 6/2017, s.10 & Ekomentorskap ett alternativ till rådgivning, LF 6/2017, s.11

  mer info...
 • 21december

  LoA 12/2016: ”Storkök på enbart eko och närodlat i en vecka”

  Loa12_2016Mindre

  Artikeln i pdf-format HÄR!

  mer info...
 • 21december

  Videoserie – EkoGårdar

  Video 5

  EkoNu har med hjälp av projektet Boden gjort en videoserie som vi kallar för ”EkoGårdar”. I serien besöker vi ekogårdar i Svenskfinland och hör ekoproducenterna berätta om just sin ekologiska produktion och livet på gården samt varför de valt att gå över till eko. Bekanta er med videorna nedan:  1) Kackur & Björklund – Ekologisk […]

  mer info...
 • 20december

  Analysresultat från årets ekosort- och gödslingsförsök (inklusive SLU-demo)

  presentation..

    Analysresultat från årets ekosort- och gödslingsförsök (inklusive SLU-demo)   Här hittas en sammanfattning från årets ekosortförsök (pdf): Presentation av ekosort/gödslingsförsök i Lovisa 2016 Presentationen innehåller bilder, skörde- och analysresultat från årets ekosortförsök och gödslingsförsök. Här ingår även analysresultat från DEMO-rutorna med svenska spelt- och lantsorter.

  mer info...
 • 14november

  LoA 11/2016: ”Ekologisk odling ger jordbruket ett mervärde”

  LoA_112016Mindre

  Artikeln i pdf-format HÄR!

  mer info...