• 14maj

  Sådd av ekosortförsöken 13.5.

  Sådd

  Sådd av ekosortförsöken 2016 I fredags 13.5. sådde vi årets ekosortförsök i Påvalsby/Lovisa. Med hjälp av NSLs personal och försökssåmaskin såddes 180 rutor på ekoodlare Stefan Widlunds åkrar, i hans Harbinger maltkorn som omger försöket lades också ut ett ekogödslingsförsök enligt tidigare modell. Dagen blev lång, men nu är allt i jorden och vi får […]

  mer info...
 • 6maj

  Gårdsexkursion med ekogrundkursdeltagare

  Mindre

  Grundkurs i ekologisk odling ordnades på svenska i båda Vasa (Pro Agria, ÖSL) och Nyland (NSL) våren 2016- Fredagen den 22.4. var det dags för exkursionsdag för våra nyländska deltagare. Under dagen besökte vi två ekologiska gårdar i Västnyland. Man började med ett besök på Pargas Gård (www.pargasgard.fi/) hos Mathias Weckström. På Pargas Gård bedrives biffköttproduktion […]

  mer info...
 • 29april

  Föreläsningsvideor från stödinfotillfället för ekologiska odlare (13.4.2016) i Esbo

  Youtube3

    Nu finns föreläsningsvideorna från stödinfotillfället för ekologiska odlare (13.4.2016) i Esbo på Nylandsbygds hemsida! Videon finns från följande föreläsare: Johan Sundberg, Nylands NTM-central: Nitratförordningen Esme Manns, Nylands NTM-central: Arealbaserade stöd och krav av ekoförbindelsen (åker/husdjur) Beata Meinander, Livsmedelssäkerhetsverket Evira: Ekogranskningen –praktisk tillämpning samt lagstiftningen bakom Micaela Ström, Nylands Svenska Lantbrukssällskap: Råd2020-tjänster för ekologiska odlare […]

  mer info...
 • 18april

  Observationsskifte, slåtterintensitet i Lindkoski 2015

  SlåtterMindre

  Sommaren 2015 följde vi ett vall-skifte i Lindkoski där vi observerade slåtterintensitetens betydelse för kvävefixering. Skiftet delades i 4 rutor, som sedan slogs (krossades ner) 1-4 ggr under sommaren. Jordprover togs senare på skiftet, dessa analyserades på lösligt kväve. Vallen var en förstaårsvall med fröblandningen 4 kg rödklöver; 1 kg alsikeklöver; 1 kg vitklöver; 8 […]

  mer info...
 • 12april

  Ekotankesmedja 2016, resumé

  EkoMindre

  Ekotankesmedja 2016 gick av stapeln fredagen den 1 april på Campus Kungsgården i Gamla Vasa. Ekotankesmedjan ordnades av Projekt EkoNu! i samarbete med SLC. Det deltog drygt 40 personer i årets upplaga av tankesmedjan som var den sjunde i sitt slag. Deltagarna bestod av en fin blandning av ekoproducenter, ekointresserade och inbjudna samarbetspartners från alla delar av […]

  mer info...
 • 11mars

  Ekoaktuellt från Evira och info om ekoförbindelser 2016, info till såväl gamla som nya ekoodlare!

  Anvisningar 2016

  Nedan lite samlad info för såväl nya som gamla ekoodlare, saker att komma ihåg inför vårens stödansökan. Dessutom bör observeras att det inom ekoproduktionen nu kommer att krävas tillstånd för att avhorna och förstöra hornanlag från och med 1.2.2016.   Jord- och skogsbruksministeriet, pressmeddelande 25.2.2016: ”I år får jordbrukare ansöka nya förbindelser som gäller både […]

  mer info...
 • 9mars

  Ekotankesmedja 2016

  Ekotankesmedja 2016, annonsMindre2

  Här hittar ni nu Ekotankesmedjans inbjudan med program, välkomna 1.4. till Vasa! Ekotankesmedja 2016_inbjudan

  mer info...
 • 29februari

  Ekogödslingsförsöket 2015

  Ekogödsling2015Mindre

  Här en presentation av ekogödslingsförsöket 2015: EKOGÖDSLING 2015

  mer info...
 • 24februari

  Hälsningar från BioFach 2016

  20160224_141020-mindre

  ”Världens största ekomässa BioFach i Nürnberg andades optimism. Mässan som omfattade 2500 utställare från alla världens hörn samlade 10-13 februari nästan 50 000 besökare, främst branschfolk. Ur ett finlänskt perspektiv var det speciellt havre och certifierade naturprodukter som väckte stort intresse. Havre är en produkt som snabbt fått stor popularitet tack vare sina hälsosamma egenskaper. […]

  mer info...
 • 22februari

  EkoNu! – För ekobranschen i Svenskfinland

  EkoNU2016_Nyhetsbrev, Mindre

  Nu har vårt fortsättningsprojekt äntligen fått skriftligt beslut och vi kan alltså börja jobba på riktigt! Fortsättningsprojektet blev att heta EkoNu! – För ekobranschen i Svenskfinland och ska pågå i 3 år (1.9.2015-31.8.2018). Fortsättningsprojektet omfattar hela Svenskfinland (utom Åland). Vi har börjat uppdatera vår profil, vår facebooksida har redan fått ny profilbild och omslagsbild, bilder som […]

  mer info...