Förhandsresultat från EkoNu ’s och NSL’s ekoförsök i Lovisa 2019

18 november, 2019

Förhandsresultat från EkoNu ’s och NSL’s ekoförsök i Lovisa 2019

Den fullständiga rapporten över årets ekoförsök är inte ännu klar. Analyserna är dock gjorda och i väntan på rapporten presenteras nedan siffrorna i tabellform för årets vårvete, havre och kornförsök.

VÅRVETE
Medelskörden för vårvete var 3 146 kg/ha, högst medelskörd hade Leidi (3 752 kg/ha) och lägts Anniina (2 617 kg/ha). Proteinet varierar från 9,15% (Leidi) till 12,75% (Quarna). Hektolitervikten ligger i medeltal på 76,8.

HAVRE
Medelskörden för havre var 4 054 kg/ha, högst medelskörd hade Avanti (4 629 kg/ha), följd av Matty (4 537 kg/ha) och lägst skörd hade Meeri (3 222 kg/ha). Proteinet varierar från 11,0% (Avanti) till 13,3% (Meeri). Hektolitervikten ligger i medeltal på 53,76 kg/hl.
Vi har även testat sorterna på DON-toxin, inget prov gav något utslag (alla sorter <0,5 ppm).

KORN
Medelskörden för korn var knappt 2 ton (1 946 kg/ha), högst medelskörd hade Arild (3 231 kg/ha), följd av Trekker (2 361 kg/ha) och lägst skörd hade Alvari (1 142 kg/ha). Proteinet varierar från 10,6% (Crescendo och Trekker) till 13,1% (Wolmari). Hektolitervikten ligger i medeltal på 61,29 kg/hl och stärkelsen på 60,5.

Resultaten i pdf-format här: