Presentation av EkoNu’s och NSL’s ekoförsök i Lovisa 2019

12 december, 2019

Presentation av EkoNu’s och NSL’s ekologiska försök i Lovisa 2019

Ekofältet tröskades 10.9. Förutom ekosortförsöket med 13 vårvete-, 13 korn- och 12 havresorter fanns på försöksskiftet även ett demo-försök med bland annat gamla lantsorter, spelt och naket korn, samt ett odlingstekniskt försök (nytt för 2019) och ett svampgödslingsdemo.
Läs resultaten från alla försöken i presentationen här: