Vall, slamspridning och biogas – Valldagar i Kronoby INHIBERAT

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
22.06.2021 – 23.06.2021
00:00-23:59


Vall, slamspridning och biogas – INHIBERAT

Valldagar i Kronoby planeras strax innan midsommar. Ekojordbrukaren Jan-Peter Brunell siktar på att kunna presentera resultat av sina nordösterbottniska vallodlingsförsök i samband med några valldagar vid hans anläggning i Kronoby 22-23 juni.

– Målet med de här vallodlingsförsöken är att hitta vettiga kombinationer och kvalitativa och näringsrika alternativ. Tanken är att kunna sprida matnyttig information till jordbrukare.

Vilka slags samhälleliga restriktioner som är aktuella i slutet av juni är tillsvidare ett frågetecken. Därför är det inte möjligt att ta ut någonting i förskott i fråga om större sociala tillställningar under sommarmånaderna. Jan-Peter Brunell siktar i varje fall på att kunna presentera en rad vallodlingsresultat i utomhusmiljö vid familjens jordbruk i samband med vallevenemanget med rubriken ”Vall, slamspridning och biogas” den 22-23 juni.

Evenemanget arrangeras av Agro Tech Nordic och tyska DLG i samarbete med Snellman och Jeppo Biogas. Brunell berättar att det är fråga om en tillställning som i hög grad kretsar kring konkret åker- och skördearbete.

Läs mer om vallförsöken och valldagarna i artikeln, som texten ovan är plockad från, på Landsbygdens Folk : https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/valldagar-i-kronoby-planeras-strax-innan-midsommar

Mer info kommer så småningom.
EkoNu 3.0 har planer på att delta i valldagarna med en utställningsmonter tillsammans med Österbottens Ekologiska Förening och Luomuliitto.

Såhär skriver Jan-Peter själv om valldagen:

I februari 2020 innan Corona pandemin slog till ordnade Jan Käldman tillsammans med Boreal en valldag på Polaris i Edsevö. Inför ett fullsatt kabinett berättade Mika Isolahti och Merja Veteläinen om vallodlingens utmaningar i dagens omväxlande klimat. Det kan vara isbränna p.g.a. ”dåliga” varma vintrar, regniga höstar och långa torrperioder på somrarna.

Efter föredraget började jag fundera på att testa olika blandningar i försöksrutor som är så stora att det enkelt går att mäta skörden från dem. Några olika blandningar som Mika funderat ut såddes i slutet av maj 2020. Tanken föddes då också att ha en dag sommaren 2021 där lantbrukare kunde bekanta sig med resultatet.

Nu har det gått ett år och vi har kommit en bit på vägen. Valldagen blev till två och växte med tiden. Agro Tech Nordic, som har samarbete med anrika tyska DLG, blev huvudarrangör och Snellmans Köttförädling och Jeppo Biogas är huvudsamarbetspartners. Nu har vi slagit fast datumen till den 22-23.6.2021. Den 22.6 kommer vi att skörda vall på drygt 30 ha och 23.6 körs det ut gödsel på samma område. Odlingen är ekologisk och det betyder ju att vi måste rätta oss efter det.

I skrivande stund håller fortfarande Covid -19 samhället i sitt grepp. Men under snötäcket väntar trots det gräset på en ny sommar och vallen ska skördas precis som vanligt och valldagarna kommer att genomföras. Media har en viktig roll så att informationen ska kunna nå fram till bönderna trots olika mötesbegränsningar under den bråda försommaren. Så följ med mediaflödet och vad som kommer på posten och välkommen att delta på sätt eller annat.

Jan-Peter Brunell, Kronoby


Foto Jan-Peter Brunell