Ekomarknaden, spannmålspriser 2017-2018

18 december, 2018

Axmednyckelpiga

Den ekologiska marknaden drar fortsättningsvis bra och arealen växer, med rekord många nya ekogårdar som anslutit sig till ekokontrollen 2018.

Priserna på ekospannmål, speciellt havre började sjunka under vintern och prisskillnaden till konventionell spannmål krympte sakta men säkert från att ha varit historisk stort. Sommarens torka gjorde att de konventionella priserna genast kom upp, medan de ekologiska priserna inte steg i samma takt och i ett skede kändes det som att de konventionella priserna var nära att komma ikapp de ekologiska (Jussi Murto-Koivisto, Ordförande för Svenska Österbottens Ekologiska förening).
Marknaden har dock stabiliserat sig och även de ekologiska priserna steg i slutet av sommaren för att idag vara på en hyfsad nivå för de som har något att sälja.

Torkan har gjort att även priset på hö och ensilage gick upp under sommaren. Den tredje skörden räddade på många håll situationen något vilket också gjort att priset på grovfoder stabiliserat sig.

Priser för inhemska, och utländska spannmålsmarknaden, kan man lätt följa via VYRs webbtjänst: www.vyr.fi/fin/markkinatietoa/

Här en liten sammanställning över prisutvecklingen (2016)2017-2018:
(klicka på tabellen för att göra den större)

Spannmålspriser_dec_2018