Presentation av EkoNu!s ekosortförsök 2018

12 december, 2018

Presentation av ekosortförsöken 2018

Nedan finns årets presentation av ekosortförsöken i Lovisa. Presentationen innehåller också en sammanställning(tabeller) med resultat för åren 2012-2018; skördemängd och protein.  I samma presentation finns även resultaten från årets demo-försök med spelt och lantsorter.

Här hittar ni presentationen i pdf-format: Presentation av ekosortförsöken i Lovisa 2018

Presentation_2018