Ekologiskt i Österbotten och Nyland – en jämförelse och reflektioner

13 maj, 2020

Ekologiskt i Österbotten

År 2019 var den ekologiska åkerarealen (eko+ omläggning) totalt 25 279 hektar, vilket innebär att av den totala åkerarealen i Österbotten var den ekologiska åkerarealen 12,9 %. Antalet ekogårdar i Österbotten var under samma år 457 st, varav ekodjurgårdar 102 st.

Ekologisk vallproduktion var på totalt 12 675 hektar. Havre var den mest odlade ekologiska spannmålsgrödan på 2 639 hektar, blandsäd på 1 582 hektar och korn på 1 313 hektar. Största ekologiska morotsodlingarna och produktion av ekogriskött i Finland fanns år 2019 i Österbotten.

EkoNu har tillsammans med ProAgria och andra aktörer under flertal år uppmuntrat till ökad odling av havre som har störst långsiktig potential av spannmålsorterna. Nivån börjar närma sig den optimala, med tanke på växtföljden och lämpliga jordarter. Mjölkproduktionen har länge varit motorn i den ekologiska utvecklingen i Österbotten. Dels värdemässigt som avsaluprodukt, dels som användare av ekologisk foderspannmål och proteingrödor. Utöver detta finns i landskapet pionjärer kring utsäde, potatis, morotsodlingar och grisköttsproduktion.

Grundkurs i ekologisk odling och ekohusdjurskursen år 2020
Deltagarantalet i Vasa var på fem dagars grundkurs i ekologisk odling 19 st och på ekohusdjurskursen deltog totalt 13 st.

Ekologiskt i Nyland

År 2019 var den ekologiska åkerarealen (eko+omläggning) totalt 27 376 hektar, vilket innebär att av den totala åkerarealen i Nyland var den ekologiska åkerarealen 15,10 %. Antalet ekogårdar i Nyland var under samma år 402 st, varav ekodjurgårdar 49 st.

Ekologisk vallproduktion var på totalt 10 679 hektar. Havre var den mest odlade spannmålsgrödan på 3 948 hektar därefter vete på 1 563 hektar och råg på 1 242 hektar.

Det är växtodlingsgårdar som dominerar i landskapet Nyland, jämfört med Österbotten finns relativt lite nötkreatur och grisar men istället hittas här landets största ekologiska getproducent. Just avsaknaden av djurgårdar i Nyland har gjort att ökningen av ekoarealen gått ganska långsamt, steget till eko har känts större då växtodlingsgårdarna inte i allmänhet haft tillgång till stallgödsel och naturlig avsättning för vallen. Utvecklingen har dock gått framåt de senaste åren med tanke på gödselmedel och teknik som tillsammans med den ekonomiska utvecklingen ökat intresset av ekoproduktion också i Nyland.

Grundkurs i ekologisk odling och ekohusdjurskursen år 2020
Deltagarantalet i Nyland var på fem dagars grundkurs i ekologisk odling 20 st och på ekohusdjurskursen deltog totalt 15 st.

Denna artikel är producerad för Luomulehti, maj 2020