Ekologiska försök i Ingå, sådd 14.5.21

25 maj, 2021

Ekologiska försök i Ingå, sådd 14.5.21
– I sommar har vi utvidgat våra ekologiska sortförsök till Täkter, Ingå!
Som försöksvärd fungerar ekoproducent Christian Nyholm och på fältet har vi sått sortförsök med havre och vårvete, där vi i vårvetet dessutom testar ekogödsel. Två av fyra vete-upprepningar gödslades med Ekoväxt 8-3-5-3, 750 kg/ha (60 kg kväve/ha) vid sådd.

Sorterna i försöket är de samma som i Lovisa, 13 vårveten och 12 havresorter. Förfrukten är här bondböna och åkern är vårplöjd. Sådden gjordes den 14.5. av Västankvarn Försöksgård, uppkomsten var bra men vädret kallt och regnigt efteråt så grödan var långsam i starten och har nog lidit av vätan något.

Ekofältet i Ingå 2021 (nerfart från Ingarskilavägen 85) :

Såkarta Ingå 2021 :

Markkartering 12.5.21 :

Bilder från sådden 14.5. (foto Västankvarn Försöksgård/Saara Vilander)

Sådd av försöksfältet i Ingå

Bilder från den 21.5., en vecka efter sådd. Ingen brodd ännu, vilket är förståeligt då vädret varit svalt och framförallt vått. Riktigt kladdigt var det på åkern!

Bilder från den 25.5. Brodden är uppe, och det sprids rötrest från Gasum på fältet runt försöket (ca 50 m3/ha):