Drönarbilder från ekofältet i Ingå 9.7.21

15 juli, 2021

Drönarbilder från ekofältet i Ingå 9.7.21
– Nedan några drönarbilder från ekofältet i Ingå från den 9.7.
Foto Martin Träskman/NSL Försök

Det syns bra var det spridits rötrest-gödseln runt försöken, en ljusare kant omger våra försök. Tycker också att det på vissa bilder är en liten nyansskillnad mellan ogödslade veterutorna och gödslade, men någon stor färgskillnad är det nog inte.