Drönarfilmer/bilder från ekofältet i Lovisa 11.7.21

15 juli, 2021

Drönarfilmer från ekofältet i Lovisa 11.7.21
– Vi fick hjälp med drönarbilder/filmer igen av Jens Bäckman. Uppifrån luften ser man ojämnheterna i fältet bra. Ett utfall har satts igen, och speciellt över och runt det är rutorna svaga. Ifjol växte på fältet höstvete och fältet är inte plöjt utan har istället bearbetats flera varv med specialharv. De stora ogräsen som syns på bilder/filmer är i huvudsak maskros.
Rutorna är ojämna i år dels pga dåligt bruk vid sådden, maskinbekymmer och varmt och torrt väder efter sådd. Ett igensatt utfall ställer också till bekymmer.

Video 1 börjar från vårvete-rutorna och vi flyger sedan över havren, kornet, lantsorterna och i sista ändan det odlingstekniska vårveteförsöket.

Video 2 börjar från nedre hörnet av det odlingstekniska vårvete försöket, går vidare över lantdemot, kornet, havren och sist vårvete, sedan tillbaka längs den övre kanten i omvänd ordning.