Bilder från ekosortförsöket 5.8., observationer av strålängd mm

18 augusti, 2017

Bilder från ekosortförsöket 5.8., observationer av strålängd mm

Den 5.8. var det dags för ännu ett observationstillfälle, det togs strålängder och den andra sjukdomsobservationen gjordes mellan skurarna. Fältet börjar småningom ljusna upp, speciellt snabbt har det framskridit i kornet. Bilder från dagen nedan:

Korn

Wolmari är den sort som är tidigast i kornförsöket, även de nya sorterna Alvari och Arild har börjat gulna. Strålängderna varierar allt mellan 63 och 104 cm, medellängden är 75 cm. NFC Tipple, Salome och KWS Irina är i kortaste ändan medan Halikon ohra, Arild och Justus hör till sorterna med längst strå i kornförsöket.

WP_20170805_13_01_10_Rich WP_20170805_13_01_19_Rich

WP_20170805_13_31_54_Rich

WP_20170806_14_02_33_Rich WP_20170806_15_25_16_Rich

WP_20170806_15_25_47_Rich WP_20170806_15_25_54_Rich WP_20170806_15_26_01_Rich

Havre

Även i havren syns skillnader i tidighet, några sorter, t.ex. Avetron, Niklas och Meeri har redan börjat gulna lite. Strålängderna varierar mellan 97 och 133 cm, medellängden för havre är 106 cm. Avanti, Niklas och Rocky hör till de sorter med kortast strå medan Osmo, Donna och Steinar har längst strån i havreförsöket.

WP_20170805_13_30_21_Rich WP_20170805_13_30_26_Rich

WP_20170805_13_30_29_Rich WP_20170806_15_26_25_Rich

Vårvete

Vetet är ännu grönt, Pikan har lagt sig av regnet liksom alla de andra lantsorterna i sortförsöket. Medellängden för vete är 95 cm med variation mellan 83 och 120 cm.  Krabat, Lennox och Demonstrant hör till sorterna med kortast strå medan Pika, Herttua och Amaretto hör till sorterna med längst strån i havreförsöket.

WP_20170805_13_30_35_Rich WP_20170805_13_30_41_Rich

WP_20170805_13_30_50_Rich WP_20170806_13_53_25_Rich

WP_20170806_14_11_51_Rich

Demo-rutorna

De flesta sorterna i demoförsöket har lagt sig av senaste veckornas häftiga regnskurar. Annars har de växt bra och alla sorter har nog gått i ax, om än sent.
Bovetet har inte klarat sig bra i ogräskonkurrensen i år, det kalla vädret har inte varit gynnsamt. De båda naken kornen har visat sig vara ett två-radigt (Malmgård) och ett fler-radigt (Jorma).
Strålängderna varierar för spelt och lantvetets del mellan 109 och 139 cm, medellängden är 129 cm. Emmern har kortast strå medan Vårspelt Öland har längst. Nakenkorn Malmgård är 90 cm och Jorma 98 cm. Bovetet är 75-80 cm och oljelinet 60-65 cm.

Bovete och oljelin

WP_20170806_13_50_29_Rich WP_20170806_13_49_49_Rich

Naken korn (på första bilden till vänster från Malmgård och till höger Jorma från Mustiala)

WP_20170806_13_50_15_Rich WP_20170806_13_52_09_Rich

WP_20170806_13_51_57_Rich

WP_20170806_13_50_23_Rich WP_20170806_13_50_37_Rich

WP_20170806_13_50_57_Rich WP_20170806_13_51_12_Rich

WP_20170806_13_52_30_Rich WP_20170806_13_52_39_Rich

WP_20170806_13_52_46_Rich