Bilder från fältträffen 17.8.

18 augusti, 2017

Bilder från fältträffen 17.8.

Torsdagen den 17.8. ordnade EkoNu! en fältträff vid ekosortförsöken i Lovisa. NSL´s ekorådgivare Torbjörn Lönnfors och Micaela Ström informerade om de ekologiska sortförsöken och ekoproducent Magnus Selenius berättar om lantsorterna i demoförsöket. Det deltog dryga 15 personer i träffen.

Både försökt och vädret var fint. Många av de tidiga sorterna började redan se klara ut, vilket gjorde att det var ypperligt tillfälle att se sortskillnader i tidighet. Försöken har överlag varit friska och förutom lite tistel har inte heller ogräsen stört ute på fältet i år. Lite oroliga var vi över att näringen inte skulle räcka till och att det skulle bli mycket ogräs då försöket denna gång inte anlades efter gröngödslingsvall som tidigare år utan efter bondböna + fånggröda. Men bra har det gått!
Nedan följer lite bilder:

Kornfältet har redan gulnat nästan helt, men ännu ser man skillnader i tidighet hos sorterna.

WP_20170817_14_22_11_Rich WP_20170817_14_30_18_Rich

I hvrefältet är det lite färre sorter som helt gulnat upp, men alla är nog bra pågång också här. På första bilden nedan ser ni tydlig skillnad i tidighet mellan Niklas (till vänster) och Obelix. På andra bilden står vi vid lantsorten Osmo som är den ända havre sorten som ännu lagt sig helt.

WP_20170817_14_33_34_Rich WP_20170817_14_36_46_Rich

Vårveterutorna.

WP_20170817_14_40_34_Rich WP_20170817_14_42_24_Rich

Torbjörn Lönnfors (till vänster på två följande bilder), ekorådgivare hos NSL tog oss igenom rutorna i sortförsöket.

WP_20170817_14_44_50_Rich WP_20170817_14_50_50_Rich

Magnus Selenius berättade om sorterna i demoförsöket

WP_20170817_15_05_24_Rich WP_20170817_15_16_48_Rich (2)

Annika Michelson från HAMK deltog också i träffen, hon har hand om försöksfältet med lantsorter i Mustiala. Här står hon bredvid naken kornet Jorma som vi fått till vårt demoförsök via henne från Mustiala. På bilden till höger ser ni Jorma-kornet som redan börjar vara färdigt

WP_20170817_15_12_28_Rich WP_20170817_15_22_35_Rich