Bilder från fältträffen 18.8.

19 augusti, 2015

NSL ordnade en odlarträff vid ekosortförsöken hos Stefan Widlund i Påvalsby, Lovisa 18.8.

Till träffen kom ett 20-tal intresserade bönder och NSP:s utskott för ekologisk produktion sammanträdde också i samband med träffen.

Stefan Widlund började med en presentation av gården, som bedriver spannmålsproduktion och föder upp Highland cattle kor.

NSLs ekorådgivare Torbjörn Lönnfors och Micaela Ström berättad om försöken och gick igenom sorterna tillsammans med deltagarna. Vi kunde alla vara överens om att sortförsöken lyckats väldigt bra i år, trots sen sådd och regnig sommar. Ordförande för NSP:s utskott för ekologisk produktion Mathias Weckström anser att man kan se tydliga skillnader mellan olika sorter och att också demorutorna är verkligt intressanta. Från sortförsöken kommer man säkert i år att få mycket användbara resultat till nytta för ekoodlingen.

Magnus Selenius berättade om de svenska demorutorna som till stor del består av blandningarl, så kallade evolutionssorter. Exempelvis såhär:  Vit vete kan innehålla: Vårpärl, lantvete (lv) Dal vit, Svenno, Aurore, lv Halland. Vit borstvete kan innehålla: lv Dal 15 vit, Algot, Diamant kort, Zaros 101. Brun vårvete kan innehålla: Öland13, Fylgia 99, Öland 17, Västergötaland, Öland 6, Dala urval, lv Dal 2 osv… Han berättar också att den finska sorten vi fått med i demoförsöket, alltså Apu Ruso, är en bortglömd korsning gjord vid Vik.

Nedan lite bilder från träffen (klicka på bilderna för att göra dem större)

Närmast i bild åkerägaren Stefan Widlund och till höger Magnus Selenius.

Närmast i bild åkerägaren Stefan Widlund och till höger Magnus Selenius.

En del av Stefans långhåriga kor bor granne med ekoförsöksåkern.

En del av Stefans långhåriga kor bor granne med ekoförsöksåkern.
.
.

Deltagarna anländer till försöksrutorna på rad

Deltagarna anländer till försöksrutorna på rad

Torbjörn står i mitten och berättar om sorterna som ingår i årets kornförsök.

Torbjörn står i mitten och berättar om sorterna som ingår i årets kornförsök.

Årets havrerutor, man ser tydlig skillnad på den långa lantsorten Osmo längst till höger i bild.

Årets havrerutor, man ser tydlig skillnad på den långa lantsorten Osmo längst till höger i bild.

Årets veterutor är fina!

Årets veterutor är fina!
.
.

Deltagarna står och ser på de äldre sorterna som ingår i veteförsöket, Pika längst till höger och Apu Ruso rutan bredvid till vänster.

Deltagarna står och ser på de äldre sorterna som ingår i veteförsöket, Pika längst till höger och Apu Ruso rutan bredvid till vänster.

Nu är vi kommit till de svenska demo-rutorna. De är riktigt fina just nu, och långa!

Nu är vi kommit till de svenska demo-rutorna. De är riktigt fina just nu, och långa!
.

Nu är vi kommit till de svenska demo-rutorna. De är riktigt fina just nu, och långa!

Nu är vi kommit till de svenska demo-rutorna. De är riktigt fina just nu, och långa!

Brun borst vete

Brun borst vete
.

En del av demo-rutorna är väldigt sena, några blommar än...

En del av demo-rutorna är väldigt sena, några blommar än…