Två REKO-ringar kör igång till påsk i västra Nyland!

12 mars, 2014

Med hjälp av närmatsprojekten Bra Mat i Västnyland och Västankvarn – en västnyländsk matkälla samt några ivriga närproducenter startar vi nu upp två REKO-ringar i Västnyland till påsk.

Tisdagen den 4 februari ordnade EkoNu ett info-tillfälle om REKO för producenter och konsumenter i Ekenäs och sedan dess har allt bara rullat på! Läs om träffen på YLE-webben här: Västnyländsk mat direkt från bonden

Mer info om REKO-ringarna nedan:

  • Producenterna Anna från Mörby(anna@morby.fi), Karin och Birgitta från Brödtorp (info@brodtorp.fi) och Jan från Westchark(jan.westman@westchark.fi) bjuder in producenter till REKO Pojo/Pohja.
  • Producenterna Isa Oksanen från Villa Solgård i Ingå (info@villasolgard.com), Johanna från Åkernäs i Svartå(johanna.holmbom@dnainternet.net) och Tomas (tomas.landers@live.fi) från Viltgården/Marieberg bjuder in producenter till REKO Västankvarn.

Alla producenter är välkomna till avtalsmöte 2.4 kl 18 på Novia (Raseborgsvägen 9, Ekenäs)för att presentera sina produkter och för att göra avtal med konsumenter.

Som producent förväntas du ha en produkt eller ett sortiment som du kan sälja och en plan över när du kan börja leverera.

Första REKO Pojo/Pohja utdelningstillfället är onsdag 16.4 kl 18-19 vid DELI-Tukkus parkeringsplats vid Pojo Affärscentrum. De fortsatta leveransdagarna fram till juni är 30.4 / 14.5 / 28.5 För avtalsperioderna juni-juli och augusti-september meddelas datumen senare.

Första REKO Västankvarn utdelningstillfället är onsdag 16.4 kl 18-19 vid Västankvarn Gård vid ladugården. Följande leveransdagar fram till juni är 30.4 / 14.5 / 28.5 För avtalsperioderna juni-juli och augusti-september meddelas datumen senare.

För att komma vidare och med i ringen som producent kan du kontakta Micaela Ström(tfn 044-380 7771 eller micaela.strom@nsl.fi) för medlemskap i den slutna FB-gruppen eller Anna/Jan/Karin (REKO Pojo/Pohja) eller Isa/Johanna/Tomas(REKO Västankvarn) som också har administratörsrättigheter.

Fundera också om du kan och vill leverera till andra ringar!

Läs mer:

https://www.ekonu.fi/reko/

*******************************************************************

  • Tuottajat Anna Mörbystä (anna@morby.fi) , Karin ja Birgitta Brötorpista (info@brodtorp.fi) sekä Jan Westcharkista (jan.westman@westchark.fi) kutsuvat lähituottajia osallistumaan REKO Pojo/Pohjaan.
  • Tuottajat Isa Oksanen Inkoon Villa Solgårdista (info@villasolgard.com), Johanna Mustion Åkernäsista (johanna.holmbom@dnainternet.net) ja Tomas (tomas.landers@live.fi) Viltgården/Mariebergista kutsuvat tuottajia osallistumaan REKO Västankvarniin.

Kaikki tuottajat ovat tervetulleita sopimuksen solmimis-kokoukseen 2.4 klo 18.00 Noviaan (Raasaporintie 9, Tammisaari) esitelläkseen tuotteitaan ja solmiakseen toimitussopimuksia kuluttajien kanssa.

Tuottajana toimiaksesi pitää sinulla olla tuote tai valikoima tuotteita joita voit myydä ja aikataulu milloin voit aloittaa jakelun.

Ensimmäinen REKO Pojo/Pohja toimitus toteutuu keskiviikkona 16.4 klo 18-19 DELI-Tukun parkkipaikalla Pohjan liikekeskuksessa. Seuraavat toimitukset ovat 30.4/14.5/28.5. Sopimuskausien kesä-heinäkuu ja elo-syyskuu aikataulut tiedotetaan myöhemmin.

Ensimmäinen REKO Västankvarnin toimitus on keskiviikkona 16.4 klo 18-19 Västankvarnin tilan navetan pihalla. Seuraavat toimituspäivät 30.4/14.5/28.5. Samoin sopimuskausien kesä-heinäkuu ja elo-syyskuu aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Päästäksesi eteenpäin ja tuottajana mukaan rinkiin, voit ota yhteyttä Micaela Strömiin (micaela.strom@nsl.fi), pääset mukaan suljettuun FB-ryhmään, tai ota yhteyttä Anna/Jan/Karin (REKO Pojo/Pohja) tai Isa/Johanna/Tomas (REKO Västankvarn) joilla myös on käyttäjäoikeudet.

Mietithän myös olisiko sinulla mahdollisuus toimittaa myös muille piireille!

Lue lisää:

https://www.ekonu.fi/reko/