Skörden från ekoförsöket vägd och rensad

7 oktober, 2016

Skörden från ekoförsöket vägd och rensad

Igår började vi arbetet med att bearbeta årets ekoskörd. Arbetet fortsatte idag och nu är alla påsar vägda och rensade, klara för analys. Analysen kommer dock att dröja lite ännu på grund av den stora mängd försök som ska gå igenom Västankvarn Försöksgårds spannmålslaboratorie.

Det som man i det här skedet kan konstatera är att några toppskördar nådde vi nog inte på försöksfältet i år, knappast kom vi upp till medelskörd ens men det är precis vad som var väntat med tanke på säsongens väder och förhållanden ute på fältet i Lovisa.

Det som är positivt med sådana här år är att sortskillnaderna istället kan bli rätt tydliga, vi ser fram emot resultaten senare i höst!

Nedan bilder från arbetet med skörden. Alla påsar (varje rutas skörd) vägs skiljt för sig och rensas innan man tar ett delprov från påsen. Delprovet blandas sedan med de övriga tre (fyra upprepningar = fyra rutor av samma sort) rutornas delprover av samma sort. Blandningen som nu representerar alla fyra rutor sparas i en mindre plastpåse som sparas för att senare analyseras i labbet. Spannmålsanalysen görs alltså på ett blandat prov från alla fyra rutorna, medans vikterna tas per ruta. Nu är det bara att vänta på resultaten!

10_7_2016 2_43_42 PM