Ekosortförsök 2016, avkastning och protein

25 oktober, 2016

Nu är årets ekoförsök i Lovisa analyserade! Det kommer att ta lite tid ännu innan full rapport är klar, men tills det kan ni få lite kort fakta från försöken här där vi också jämför med fjolårets resultat:

Årets högst avkastande havre är Steinar med medelskörd 2 725 kg/ha (jämför med fjolårets etta Bettina som då hade medelskörd 7 021 kg/ha), lägst medelskörd har lantsorten Osmo med 1 684 kg/ha. Medelskörden på årets havre landar på 2,3 ton/ha, vilket är betydligt lägre än fjolårets medelskörd på ca 6 ton/ha. Proteinet är däremot högre än i fjol, högst protein har Eemeli med 12,4 % och medelproteinet bland havresorterna ligger på 11,1 % (i fjol var medelproteinet 10,3 %)

Högst kornskörd har SW Mitja på 1 590 kg/ha (jämför med fjolårets etta Salome som då hade medelskörd 5 028 kg/ha) och lägst medelskörd har i år Propino med 1 106 kg/ha. Medel för korn blev ca 1,3 ton/ha, också lägre än fjolårets medelskörd som låg på 4,1 ton/ha. Proteinet är också lägre än i fjol, årets kornförsök gav ett medelprotein på 9,5 % (i fjol var medelproteinet 10,7 %). Högst protein har lantsorten Halikon ohra på 10,9 % och lägst har Fabiola på 9,1 %.

Veteskördens medel ligger i år på ca 1,9 ton/ha (ifjol var medelskörden på vårvete 3,4 ton/ha). Bäst avkastade Amaretto med medelskörden 2 344 kg/ha (jämför med fjolårets etta som då var Demonstrant med medelskörden 4 050 kg/ha), och lägst skörd blev det för Wellamo på 1 391 kg/ha. Medelproteinet på 11,8 % ligger lite lägre än ifjol (12,0 %). Lantsorten Pika har högst protein på 12,8 %, lägst har Amaretto på 10,1 %. Falltalet varierar mellan 365 (för Wanamo) och 243 (Dacke SW).

AnalysVästankvarnFörsöksgård