REKO-info hölls i Västankvarn 9.12.2013 samt Tenala 10.12.2013

13 december, 2013

Stort intresse bland producenter för REKO-modellen i Ingå och Tenala.

På måndagens och tisdagens REKO-informationsmöten var hela publiken överens om och övertygade att REKO-modellen definitivt är värt att satsa på inkommande säsong 2014. Modellen kan på sikt medföra många fördelar både för producenter samt konsumenter. Konsumenterna erbjuds ett bredare sortiment, de får träffa producenten och får enkelt tag på säsongens bästa produkter, bara för att nämna några exempel. Producenten åter undviker matsvinn, onödiga transporter, förpackningar och reklamkostnader.

Varför inte börja genast?
Informationstillfället riktade sig främst till grönsaks-, frukt- och bärproducenter just för att deras produktion är mer säsongbetonad än kanske en köttproducents. För att få ett riktigt brett sortiment och just de där speciella sorterna med behövs planering och förberedelser. För konsumenten bidrar REKO-inköpen att inte bara förstärka och säkra landsbygdsutvecklingen i regionen men också att få de smakupplevelser som producenter anser som självklara. Unika produkter fyllda med smak och producerat på ett sätt som gynnar landsbygden. Modellen har varit framgångsrik i de två pilotprojekt som startade 6.6.2013 i Vasa och Jakobstad. Båda ringarna har fortsatt efter testperioden och producenterna har sett utvecklingsmöjligheter. Till exempel har äggproducenter höjt produktionskapaciteten och grönsaksproducenter likaså. Även bärplockning och insamling av naturprodukter har gett utkomst. Modellen är kostnadseffektiv och tidseffektiv. Producenterna och konsumenterna träffas en gång varannan vecka inom Vasa REKO-ring (en gång i veckan i Jakobstad) och utdelningen av varorna tar cirka en halv timme. Inget spill uppstår då mängderna är förhandsbeställda.

Foto Ulrika Grönvik

I diskussioner under de båda dagarna framhölls av flera producenter att de nog är rätt nöjda med det sortiment och åtgång de just nu producerar, men dessa ställde sig trots det positiva till att komma med i pilot-gruppen. Flera producenter såg möjlighet att utöka sitt sortiment, höja produktionsnivån och också söka sig till större marknader med REKO-modellen som bas. Det unika jobb, den exklusiva arbetsmiljö och kvalitativa produkter lyftes fram som konkurrensfördelar för de producenter som lokalt förser konsumenter med äkta närmat.

Projektet EkoNu!, närmatsprojekten Bra Mat i Västnyland och Västankvarn – en västnyländsk matkälla sammankallar till ett möte för konsumenter och producenter i början av 2014. Med avtalen når producenter rätt målgrupp och på sikt utvecklas ett hållbart handelsförhållande. Målsättningen med kampanjen är att få igång REKO-ringar i Hangö, Ingå och Raseborg.

Text och foto: Ulrika Grönvik, Projektledare Västankvarn –en västnyländsk matkälla.