”Caraway efterlyser ekologiska kumminodlare” – LF 48/2013

29 november, 2013

I dagens Landsbygdens Folk har Christoffer Thomasfolk intervjuat fabrikschefen på Ab Caraway Finland Oy i Närpes, Dan Kjällberg som efterlyser fler ekologiska kumminodlare. Orsaken är att efterfrågan på ekologiskt odlad kummin har ökat.

LF 48-2013, Kummin

Foto: LF 48/2013

 

Att odla kummin är en utmaning både konventionellt som ekologiskt. Guy Björklund, en av Caraways två ekologiska kumminodlare, berättar dock i intervjun att han inte ångrar att han tagit med kummin i växtföljden. Han har lärt sig under de fem år som han nu varit ekologisk odlare att det handlar mycket om odlingsskicklighet.

Rent är kummin mycket svårt att odla ekologiskt, men i blandning med klöver går det bra. Björklund har valt att använda sig av vitklöver eftersom den är låg och fungerar bra som bottenväxt samtidigt som den konkurrerar  ut ogräs.

 

Läs hela artikeln här: LF 48-2013, sid 11

(Delar av texten ovan har ingått i tidningen Landsbygdens Folk 29.11.2013)