Rapporterna från ekosortförsöken 2013 vid Ålands Försöksstation klara!

27 januari, 2014

Ålands hushållningssällskap

Odlingssäsong 2013 hade vi som säkert redan bekant ett sammarbete med Ålands Försöksstation gällande ekosortförsök i havre, korn och vete.

De flesta av sorterna som ingick i våra ekosortförsök i Östra Nyland hittades också i de åländska försöken.

Analys av skörden och rapporterna blev klara strax före jul och här följer nu resultaten från Åland:

 

 

 

Vi kommer att göra en lättöverskådlig sammanställning och jämförelsetabell av de sorter som både ingick på Åland och i Östra Nyland inom kort!

Ovan:  Sjukdomsobservationer i ekovete på Åland.

Förutom de ekosortförsök i spannmål som vi hade gemensamt hittas på Åland dessutom flera ekologiska baljväxt-, potatis- och grönsaksförsök.

Bekanta dig med de övriga resultaten på hemsidan: Försöksresultat 2013