Ekoinstitutet i St. Michel

31 januari, 2014

logo

Finska ekologiska forskningsinstitutet grundades av Helsingfors universitet och MTT i November 2012, och verksamhetet började 1.1.2013.

Luomuinstituutti, vars huvudsyfte är forskning inom ekoproduktion och är ett nätverk av forskare och sakkunniga. De arrangerar en föreläsningsserie (på finska) varannan tisdag mellan kl. 9.00-9.30 som man också kan delta i via nätet.

Det är öppet för alla att delta och kräver ingen anmälan. Bland vårens rubriker finns ekoforskning i Europa (4.2.), produktion av ekoprotein (18.2), potatissorter lämpliga för eko (1.4).

Länken till mer info och anvisningarna att följa med på distans är:

luomuinstituutti.fi/koulutus/tutkittua-tietoa-luomusta.