Presentation av EkoNu’s och NSL’s ekoförsök i Lovisa 2020

25 februari, 2021

Presentation av EkoNu’s och NSL’s ekologiska försök i Lovisa 2020

Ekofältet tröskades 18.9.(korn och havre) och 27.9.(vete). Analys av skörden utfördes på Västankvarn Försöksgård.
Förutom ekosortförsöket med 13 vårvete-, 13 korn- och 12 havresorter fanns på försöksskiftet även ett demo-försök med bland annat gamla lantsorter, spelt och naket korn, samt ett odlingstekniskt försök i vårvete. I år bestod det odlingstekniska försöket av 7st försöksled där vi bland annat använt åtgärder som bladgödsling, sortblandning och jordförbättringsmedlet Sobac Quaterna® Terra UAB. Det odlingstekniska försöket följdes med noggrant under växtsäsongen. På våren och försommaren gjordes N-sensor mätningar i fältet, vi skickade in bladprover för växtanalys och vi gjorde en uppföljning från rutorna med hjälp av jordprover på hösten efter skörden.

Läs resultaten från alla försöken i presentationen här:

BILAGOR