EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 5/2021, TEMA Trädgård: Ekologisk biodling kräver kunnande och nytänk

8 februari, 2021

EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 5/2021, TEMA Trädgård: Ekologisk biodling kräver kunnande och nytänk

Marc Bock är andra generationens biodlare med västeuropeiska rötter. Allt från naturmaterial till ekologiskt socker förutsätts för ekocertifiering inom biodling.
Ekologiska biodlare växer inte på träd i Finland. Sedan 2020 kan Marc Bock officiellt räkna sig till denna kategori.
Läsa hela artikeln här: https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/ekologisk-biodling-kraever-kunnande-och-nytaenk