Inspelning från webbinariet – Med händerna i jorden, friskare jag?

16 februari, 2024

Inspelning från webbinariet – Med händerna i jorden, friskare jag?

Har du undrat om en större mångfald av jordmikrober från vår omgivning kan påverka vår hälsa? Och i så fall hur påverkas hälsan?

Projekt Eko+ ordnade ett webbinarium med Mika Saarenpää tisdagen den 6 februari 2024 där han berättade om sin forskning kring ämnet.

Mika Saarenpää är doktorand vid Helsingfors Universitet och Naturresursinstitutet (Luke). Han forskar om hur kontakten med naturen främjar vår hälsa, i synnerhet immunsystemet. Markens mikrobiologiska mångfald och vår exponering för jordmikrober spelar en central roll i hur immunsystemet utvecklas och fungerar.

Mika talar om saker vi inte tidigare tänkt på, men som kan ha stor betydelse för vårt välmående. Hur ekologisk odling kan ha en positiv roll här är något som Mika också tar upp under föreläsningen.

Mika höll föredrag under Luomupäivät i S:t Michel i november 2023 och hans anförande var definitivt det mest omtalade efteråt, nu höll han föreläsning för oss på svenska! En artikel från Luompäivät har också publicerats av Luomuinstitutet, den hittar ni här: Monimuotoinen ympäristö tukee terveyttä

Se videoinspelningen(inklusive frågestunden med Mika efter föreläsningen) här: