God Jul och Gott Nytt Ekologiskt År!

22 december, 2022

Vi har glädjande nyheter för en fortsättning av vårt tidigare Projekt EkoNu, projektnamnet har vi uppdaterat och verksamhet ser ut som följer: Yrkesakademin i Österbotten (YA!) har erhållit projektmedel för ” Eko+, den självförsörjande och resilienta ekogården” från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlands Finland 2014 – 2020 (övergångsperiod 2020-2021). Projekt Eko+ genomförs tillsammans med Nylands Svenska Lantbrukssällskap(NSL).

Projektets verksamhet i ett och halv år framåt innefattar följande åtgärdshelheter;
– informationsspridning,
– demonstrationsodlingar,
– analysera och sprida information om faktorer som höjer självförsörjningsgraden på en ekogård,
– kunskaps- och kompetenshöjande tematillfällen,
– utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar.

Med andra ord kommer ni förhoppningsvis att se en hel del av oss i nästa år, bland annat den populära Ekotankesmedjan ordnas igen på vårvintern. Mer info om det på nästa års sida.

God Jul och Gott Nytt Ekologiskt År!