EkoNu! studieresa till Slätte Ekodag 18-20.6.2018

24 augusti, 2018

EkoNu! studieresa till Slätte Ekodag 18-20.6.

Projekt EkoNu! arrangerade en resa till Slätte Ekodag och studiebesök till ekologiska gårdar i Sverige 18-20 juni. I resan deltog 14 finlandssvenska producenter, rådgivare och intressebevakare.

På Slätte Gård i Töreboda välkomnas årligen lantbrukare till en av Sveriges största Ekomässor, Slätte Ekodag, med ett kunskapsbaserat mässarrangemang som kombinerade föreläsningar och demonstrationer i fält. I år var temat jord och jordhälsa och till dagen hade samlats jordexperter från såväl Sverige som Norge och Danmark. Mässan bjöd dessutom på spännande och lite annorlunda demoodlingar, där fanns utställare mm. Dagens två intressantaste demoodlingarna var Lantmännens ekogödslingsdemo och Scandinavian Seeds demoodlingar med bottengrödor.

Lantmännens demoodling bestod av en havresort, två olika maltkornssorter och två olika vårvetesorter som gödslats med Biofer (10-3-1) på två olika djup, 9 cm och 3 cm och med 4 olika nivåer (0kgN, 50kgN, 100kgN 0ch 150kgN). Meningen med försöket var att visa dels sortskillnader och skillnader i gödslingsmängderna, men framförallt hur viktigt det är att få ner ekogödseln i fuktig jord där den kan mineraliseras. I fältet såg man skillnader mellan den del som gödslats på 3 cm djup och den på 9 cm djup där den senare hade klara fördelar med mörkare och kraftigare växt.

Scandinavian Seeds demoodlingar bestod av ett fält med bottengrödor av olika aggressivitet, sammansättning och såtidpunkt där huvudgrödan var Sympony havre. En av de fyra stycken olika blandningarna var en multiblandning bestående av 12 st aggressiva sorter, bland annat ingick bovete, honungsört och blodklöver. Det fanns två parallella försök med vallfröinsådd där ena sidan såtts in i samband med sådd av havre och den andra i samband med andra hackning. Meningen med försöket var att visa att de allra aggressivaste sorterna, även om de ingår i en multiblandning där konkurrensen är hög, inte riskfritt fungerar som bottengröda. Två exempel på sådana arter är bovete och honungsört, som även om de såtts in i andra hackningen redan nu var nästan lika lång som huvudgrödan detta torra år. Många aggressiva arter är uteslutna i samband med sådd och en del av dem fungerar inte även om de sås i multiblandning och i sent skede.

Till dagens intressantaste föreläsningar hörde jordexperterna Martin Beck, ekorådgivare Danmark och Vibhoda Holten, Vital analyse Norge vilka båda pratade om grunden i mark, om vikten av ett balanserat svamp- och bakterieförhållande i jorden. Olika näringsämnen påverkar på olika sätt och en jord med näringsinnehållet i obalans kan ge mer ogräs och markpackning. Vi behöver hålla koll på många fler näringsämnen än vi brukar, inte bara N-P-K.
Även Sören Ilsö, FRDK Danmark som berättade om danska försök med mellangrödor med nya resultat var intressant samt Torbjörn Lundborgs föreläsning från husdjursföreningen Växa Sverige som poängterade de positiva effekterna och vinstmöjligheterna med utvidgat vallsamarbete mellan ekologiska växtodlings och -djurgårdar.

Det som kanske förvånade våra finska medresenärer mest var infon som de fick ta del av i KRAVs tält där de diskuterade bland annat KRAVs regler gällande växtföljd etc. Man kan konstatera att även om båda länderna använder sig av samma EU – förordning som grund vid ekoodlingen är det många detaljer som skiljer. Ibland är det ”lättare” i Sverige och ibland ”lättare” i Finland.

Ekodagen var väl ordnade och allt förlöpte smidigt då deltagarna var indelade i två grupper, ena gruppen hörde på föreläsningar på förmiddagen medan andra halvan bekantade sig med demoodlingar samt utställare och efter lunchen tvärt om. Lunch och fikapauser fungerade bra då kapaciteten räckte väl till och det som serverades på tallriken var givetvis också ekologiskt.

Två studiebesök i Sverige

Under resan hann vi även besöka två ekologiska gårdar i Sverige. Den första var Magnus Nilssons gård i Borensberg, lite norr om Linköping. Med på gårdsbesöket var även ekorådgivare Per Ståhl från Hushållningssällskapet Östergötland.

Magnus gård drivs enligt KRAV’s regler med ekologisk fjäderfäproduktion och växtodling. Gården är också delägare i ett driftsbolag, Ekogården i Östergötland AB, som startades 2014. Genom bolaget bedriver de spannmål-, baljväxt-, raps-, gräsfrö- och grönsaksproduktion. Magnus är engagerad inom radhackning och kör även en del på entreprenad. De använder både vinass och egen hönsgödsel och hönsgödseln ska nu Magnus själv börja pelletera för att kunna placera ut den i samband med sådd på rätt djup för en högre utnyttjandegrad. Det känns som att det hela tiden är något nytt på gång, i år har Magnus t.ex. testat på odling av Emmervete och tanken är att den ska malas till mjöl i en lokal kvarn. Magnus har även varit med och utvecklat flerfunktionssåmaskinen System Cameleon som faktiskt tillverkas i granngården.

Elin Rydström på den ekologiska mjölkgården Lovö Prästgård på Drottningholm tog emot oss till följande. Mjölkproduktion är huvudinriktningen men här betar även lamm och det odlas grönsaker. De värnar inte bara om den biologisk mångfalden på gården som innefattar floran, utan även faunan. I mjölkbesättningen ingår fem olika rasinslag där de är speciellt stolta över de renrasiga utrotningshotade lantraserna – fjällkon och rödkullan.

På gården har de en flitigt besökt gårdsbutik som fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Både nöt- och lammkött säljs från gården, liksom lammskinn, grönsaker, ost och mjöl – allt själv producerat och enligt säsong. Elin berättade om fördelar med att producera så nära storstaden Stockholm (Lovö Prästgård ligger knappt 15 km från Stockholms centralstation), men vi fick även höra om nackdelarna. Till fördelarna hör att de kan ta emot ca 6 000 skolungdomar varje år, utbilda dem i vad lantbruk innebär och visa runt dem på gården. Det här utgör idag en stor del av deras verksamhet. Till nackdelarna hör att de inte har möjlighet att utvidga, och i våras under betessläppet fick de erfara en ny negativ effekt. Till betessläppet kom det nämligen en hel hög med demonstranter! Situationen förlöpte ändå väl och det gick fredligt till. Elin koncentrerade sig på det viktiga, alla de barnfamiljer som kommit för att se kosläppet och Arlas medieansvariga fick ta hand om det andra. Bästa sättet att möta demonstranterna på var att inte ge dem den uppmärksamhet de sökte. Till nästa år är de dock mer förberedda.

Som avslutning kan vi konstatera att alla nog lärde sig något nytt under resan! En sak som vi tror att de flesta håller med om är att en av höjdpunkterna med resan också var att få umgås med producenter från olika håll i Svenskfinland. Det uppskattades att få dela åsikter och erfarenheter från olika delar av landet, med olika typer och storlekar på gårdar.

Text: Micaela Ström, EkoNu! och Ulrika Wikman, ProAgria Lantbrukssällskapet

Bilder från Sverige resan(klicka på bilderna för att göra dem större):

Slätte ekodag

DSC_2442

På bilden Emil Olsson, som driver Slätte Gård och 2011 tillsammans med kollegor startade Slätte Ekodag som en ”hemma-på-gården-mässa”. Orsaken till att idén tog form och blev verklighet var att man på Slätte gård känt att behovet av att kunna möta kollegor och utbyta erfarenheter och idéer enkelt och opretentiöst inte riktigt funnits, och när känslan och behovet av en mötesplats plötsligt omvandlas till en konkret idé– en ”hemma-på-gården-mässa” fanns det ingen återvändo, det var bara att få det att hända! (info från Slätte gårds hemsida)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi som besökte ekodagen från Finland:

DSC_2498

WP_20180619_17_09_51_Pro

 

Lantmännens ekogödslingsdemo:

DSC_2400 DSC_2403

 

Scandinavian Seeds demoodlingar med bottengrödor:

DSC_2423 DSC_2426

DSC_2435 DSC_2432

DSC_2431 DSC_2430

 

Övriga bilder från Slätte Ekodag:

DSC_2399 DSC_2409

DSC_2410 DSC_2411

DSC_2414 DSC_2418

DSC_2422 DSC_2480

DSC_2445 DSC_2463

DSC_2453 DSC_2456

DSC_2454 DSC_2452

DSC_2457 DSC_2460

.

Magnus Nilssons gård i Borensberg, och ekorådgivare Per Ståhl

DSC_2506 DSC_2510

DSC_2515 DSC_2522

DSC_2525 DSC_2526

DSC_2528 DSC_2532

DSC_2535 DSC_2539

DSC_2544 DSC_2551

DSC_2554 DSC_2552

.

Lovö Prästgård med Elin Rydström på Drottningholm, 15 km från Stockholms centralstation

DSC_2562 DSC_2559

DSC_2557 DSC_2560

DSC_2561 DSC_2571

DSC_2574 DSC_2575

DSC_2576 DSC_2577