EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/2020, TEMA Djuruppfödning

27 november, 2020

EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/2020, TEMA Djuruppfödning: Ekologisk broiler är än så länge en raritet i butiken

”Konsumtionen av fågelkött, i huvudsak broiler, har ökat stadigt i Finland i snart 20 år. Den ekologiska produktionen är mycket liten och det är svårt att hitta ekologisk broiler i butikerna på mindre orter.
Luomunokka är det enda inhemska varumärket på marknaden, med en årlig produktion på cirka 250.000 kg. Det är en bråkdel av den totala produktionen på 132 miljoner kg broiler i fjol.”
Läs hela artikeln här: https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/ekologisk-broiler-aer-en-rar-fagel