Ekologiskt, miljövänligt, närproducerat? Yle reder ut begreppen tillsammans med Anders Norrback!

30 augusti, 2017

Ekologiskt, miljövänligt, närproducerat? Ibland kan begreppen vara förvirrande.

Den 21.8. publicerade Svenska Yle en bra sammanställning med betydelsen av just dessa begrepp. Artikeln är skriven av  Jasmine Nedergård för Yle Österbotten och hon har intervjuat ekolammköttsproducenten Anders Norrback.

Ekologisk produktion är en certifierad produktion, vilket betyder att produkten och produktionsmetoderna övervakas.  I Finland sker övervakningen statligt via livsmedelssäkerhetsverket Evira. På Eviras webbplats finns det information om vad ekologisk produktion är. Man kan certifiera växtproduktion, djurproduktion och även skogsprodukter som bär och svamp. Ur lagstiftarens och övervakarens synvinkel så är allt som inte är ekologiskt certifierat konventionell odling. Definition av närproducerat saknas. Det är enligt Norrback svårt att klassa vad som är närproducerat eftersom avstånd är relativa, vilket enligt honom betyder att konsumenten själv får bestämma vad hen anser vara närproducerat. Norrback har en egen definition av närproducerat där det inte är det geografiska som är det viktiga, utan att konsument och producent har direkt kontakt med varandra.

Läs hela artikeln på Svenska Yle’s hemsida: Ekologiskt, miljövänligt, närproducerat? Vi reder ut begreppen!

YleNyheter