Ekogödslingsförsök 2.6./10.6. och uppkomst i ekosortförsöket 10.6.

15 juni, 2015

Ekogödsel2015

På samma åker som ekosortförsöket lade vi ut ett gödslingsförsök enligt samma mönster som ifjol. I år är det dock havre som gödslats istället för vårvete på grund av den sena våren.

Vi använde två olika gödselmedel, och två olika nivåer (bild ). 

Vi ska ta redan på om man med tilläggsgödsel kan få bättre kvalité och högre skörd som motsvarar utgifterna för tilläggsgödslingen. Samtidigt följer vi markkvävet under sommaren.

Bilder från gödslingsförsöket 2.6. (klicka på bilderna för att göra dem större)

Gödslingsförsöket är utlagt i Widlunds havrefält

Gödslingsförsöket är utlagt i Widlunds havrefält
.

Viljo i lådan och Arvo i ämbaret

Viljo i lådan och Arvo i ämbaret
.

NSLs personal gödslade försöksrutorna för hand och myllade ner med räfsa

NSLs personal gödslade försöksrutorna för hand och myllade ner med räfsa
.

Här är då årets ekogödslingsförsök, i bakgrunden skymtar de vita hörnpinnar som omringar ekosortförsöket. Bilden tagen från Påvalsbyvägen

Här är då årets ekogödslingsförsök, i bakgrunden skymtar de vita hörnpinnar som omringar ekosortförsöket. Bilden tagen från Påvalsbyvägen
.
.

Gödseln myllas in med räfsa i det sådda havrefältet

Gödseln myllas in med räfsa i det sådda havrefältet

Morgonen efter vi lagt ut försöket hade det regnat, bra timing!

Morgonen efter vi lagt ut försöket hade det regnat, bra timing!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från ekosortförsöket 10.6.

Brodden i ekosortförsöket 10 juni, 11 dagar efter sådd.

Brodden i ekosortförsöket 10 juni, 11 dagar efter sådd.

Rågrutan i demoförsöket skiljer sig tydligt från de andra med sin rödbruna färg

Rågrutan i demoförsöket skiljer sig tydligt från de andra med sin rödbruna färg

Demorutorna, spelten har lite långsammare uppkomst än de övriga

Demorutorna, spelten har lite långsammare uppkomst än de övriga

Vårvete. Quarna, Wellamo och Wanamo har knappt hunnit skjuta brodd ännu

Vårvete. Quarna, Wellamo och Wanamo har knappt hunnit skjuta brodd ännu

Havren ser jämn ut

Havren ser jämn ut

Kornet likaså!

Kornet likaså!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekogödslingsförsöket 10.6.

Sakta men säkert spricker också havren i gödslingsförsöket. Lite skillnad ser man mellan rutorna som fått gödsel, brodden är lite längre och bättre igång.

Sakta men säkert spricker också havren i gödslingsförsöket. Lite skillnad ser man mellan rutorna som fått gödsel, brodden är lite längre och bättre igång

Gödslingsförsöket 10.6.

Gödslingsförsket 10.6.