Analysresultat från årets ekosort- och gödslingsförsök (inklusive SLU-demo)

20 december, 2016

 

Analysresultat från årets ekosort- och gödslingsförsök (inklusive SLU-demo)

presentation..

Här hittas en sammanfattning från årets ekosortförsök (pdf): Analysresultat av ekosortförsöken i Lovisa 2016_Uppdat. 15.3.17
Presentationen innehåller bilder, skörde- och analysresultat från årets ekosortförsök och gödslingsförsök. Här ingår även analysresultat från DEMO-rutorna med svenska spelt- och lantsorter.

WP_20160827_08_56_20_Rich