Tips inför årets ekogranskningar

7 juni, 2017

Tips inför årets ekogranskningar

Tyngdpunkten i kontrollerna år 2017 är spårbarheten.

”Evira har valt spårbarheten till tema för de tre kommande kontroll åren. Under år 2017 innebär detta, att man vid årsgranskningarna kommer att be om att få granska ekoplanen just för spårbarhetens del, och samtidigt kontrollerar att aktören också i praktiken har genomfört spårbarhetsåtgärderna i sin verksamhet.”
”Med spårbarhet menas i detta sammanhang både yttre spårbarhet, dvs. spårbarhet i verksamheten mellan aktörerna, och inre spårbarhet, t.ex. råvarornas spårbarhet i aktörens produktion.”

– Ur Eviras EKOINFO 1/2017, mer info på Eviras webbplats: www.evira.fi/sv/gemensamma/ekologisk-produktion/aktuellt/ 

Ekodjurgranskningens tyngdpunkt 2017 är: 

Djurskötselplanen (innehåller den allt som krävs tillräckligt detaljerat?)

– Om gården också har konventionella djur: Var är de? Utfodring och betesgång, hur särhålls fodret från de ekologiska djurens? Finns också de konventionella djuren med i djurskötselplanen?
– Var betar ekodjuren? Hör ALLA betesmarkerna till ekokontrollen(kom ihåg skogsbeten, strandängar, områden som inte är åker)? Egna/arrendemarker?
– Vad händer med djuren seden? Säljs de via uppköpare, direkt från gården? Till slakt, eller livs? Vilka företag anlitas, kom vid behov ihåg kontrakt om underentreprenad osv…

Se också Ekogranskning 2017, presentationen innehåller: Ekogranskning 2017

  • Ekokontrollen i ett nötskal (bild 1-8)
  • Granskningsåret 2017 (bild 9-10)
  • Förberedelser inför ekokontrollen (bild 11-14)
    • ekologisk växtodling (bild 15-22) & ekologisk djurproduktion (bild 23-29)
  • Ekointyg (bild 30-32)
  • Sammanfattning

 

Känner ni er osäkra inför ekogranskningen?! Det finns hjälp att fås! Via Råd2020 kan en rådgivare komma ut till gården och gå igenom papprena med dig. 

WP_20150831_08_57_10_Pro