Soilfoods fältträff på Pargas Gård

4 juli, 2018

Soilfoods fältträff på Pargas Gård

WP_20180627_14_40_48_Pro

Mathias Weckström

För en vecka sedan (27.6.) ordnade Soilfood en odlarträff hos Mathias Weckström på Pargas Gård i Raseborg.

Mathias började med en presentation av gården, som odlats ekologiskt sedan 1991. Gården har gått genom många förändringar sedan Mathias tog över gården av sina föräldrar 2004. Gården har utvecklats från att ha en djur-växtodling i ganska bra balans till att nu vara mer och mer inriktad på spannmålsodling då arealerna växt med åren. Idag odlas ca 250 ha på gården. Till den växande arealen räckte inte gårdens djurgödseln till, man ville samtidigt också minska vallarealen och istället få in mer avsalugrödor. En minskad vallareal betyder också större utmaningar med bland annat ogräs och näringstillförsel. Då behövde man svar på två frågor, hur klara ogräsen med en mindre vallbaserad växtföljd och hur få tillräckligt med näring till grödorna? Mathias hittade sitt svar i grannlandet Sverige i form av mångfunktionssåmaskinen, System Cameleon. En sådan maskin köptes kort därefter till gården, den första i Finland och sedan våren 2015 är Mathias också förmedlare av System Cameleon såmaskinen i Finland.
System Cameleon möjliggör radhackning i växande gröda vilket har möjliggjort att man kunnat förlänga växtföljden och ta in nya krävande grödor som bland annat lin och kummin. Förutom att så spannmål och frön med maskinen, endera i rader eller i så kallade band, kan man också precisionsgödsla med den, både pelleterad ekogödsel eller flytande gödsel. Den senare användes i grannlandet och väckte speciellt intresse hos Mathias, det som spreds i Sverige hette vinass och är en restprodukt från jästindustrin och härstammar från sockerbetsmelass. Vinassen innehåller bland annat kväve och kalium, men ingen fosfor. Ett perfekt gödslingsmedel för en djurgård som sedan tidigare redan i många fall har höga fosforvärden i sina jordar pga stallgödseln. I Finland användes inte vinass allmänt som gödselmedel så Mathias började utreda saken, fick tag i vinass bland annat från Estland och började använda den på sina åkrar. Senare började han också förmedla den till finländska odlare men från november ifjol övergick vinass och melassextrakt försäljningen till Soilfood och Mathias blev samtidigt en del av Soilfood teamet.

DSC_2590

Sampo Järnefelt och Mathias Weckström