Skörd av ekoförsöksfältet i Vörå 20.8.21

26 augusti, 2021

Den 20.8. skördades ekohavrefältet med vårt rötrest-försök i Bertby, Vörå. Ulrika Wikman från ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap var på plats med kollegan Mikael Blomqvist från dräneringssidan som bistod med gps-utrustning.

Försöket skördas med försöksvärdens egen tröska, de båda ”rutorna” mättes sedan upp med gps och skörden vägdes var för sig. Ett sampel togs från respektive ruta och det skickades ner till Nylands Svenska Lantbrukssällskap’s spannmålslabb för kvalitetsanalys.

PRELIMINÄRA SKÖRDERESULTAT (Ulrika Wikman/ÖSL)
0-rutan:
Skördad mängd (råvikt): 1140 kg
Skördad areal: 0,2237 ha
Råvikt kg/ha: 5096 kg

Fukt % med krossande fuktmätare(FarmPro Moisture Analyzer): 19,8%
Fuktkorrigerad skörd 14%: 4790 kg/ha

Gödselruta:
Skördad mängd (råvikt): 1640 kg
Skördad areal: 0,2534 ha
Råvikt kg/ha: 6472 kg

Fukt % med krossande fuktmätare: 20,4%
Fuktkorrigerad skörd 14%: 6019 kg/ha
MERSKÖRD: + 1229 kg/ha

För skördekorrigeringen har Ulrika använt https://www.lantbrukssallskapet.fi/spannmalens-priskalkylator/
Foto: Ulrika Wikman/ÖSL