Sammanställning av sortförsöken 2012-2013 hos NSL och på Åland

19 februari, 2014

Nu har vi sammanfört och sammanställt en presentation av resultaten från våra sortförsök hittills. Två säsonger har vi nu bakom oss och planeringen inför nästa är i full gång!

2013-08-21-1800

Samarbetet med Ålands Försöksstation fortsätter och i Gammelby, Lovisa kommer vi  tillsammans med NSL att utvidga sortförsöken med ett gödslingsförsök.

Här kan ni ta del av sammanställningen med både NSLs och Ålands resultat. Från Åland finns det havre-resultat endast från ifjol eftersom det var första året som man då odlade ekologisk havre på Försöksstationen.

=> Ekologiska sortförsök 2012-2013

Vetediagram

 

Läs mer om våra ekosortförsök här!