Resultat från gödselförsök i ekohavre, Österbotten 2021

15 november, 2021

Ulrika Wikman, ekorådgivare på Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, har skrivit en artikel till Bondeföretagaren 2/2021 om ekogödslingsförsöket med rötrest i Vörå, Österbotten sommaren 2021. I artikeln presenteras demoförsökets upplägg, sommarens observationer från fältet och skörde- och analysresultat.
Läs artikeln här:

Tillägg till artikeln 19.11.2021:
Kvalitetsegenskaper
Skördeproverna torkades och analyserades vid Västankvarn försöksstation i Ingå. Som tabell 3 berättar var proteinhalten, tusenkornvikten och sållningen något bättre i den gödslade skörden. Hektolitervikten var 55,35 för båda, vilket är över mottagningsgränsen för ekogrynhavre.

Stöd och kostnader
Liksom flytgödsel är Jeppo växtkraft ett stöddugligt gödselmedel i den skiftesvisa åtgärden placering av flytgödsel á 40 euro/ha. Jeppo Växtkraft kostar 1 euro/tn + moms vid leverans under vintern och under växtsäsongen kostar den 1,50 euro/tn + moms. Eventuella transportkostnader kan komma till beroende avståndet mellan den egna gården och Jeppo Biogas i Nykarleby. Därtill kommer en spridningskostnad.